27 persones reforcen la neteja de l’espai públic i el manteniment dels equipaments municipals del districte de Ciutat Vella : Servei de Premsa

27 persones reforcen la neteja de l’espai públic i el manteniment dels equipaments municipals del districte de Ciutat Vella

08/08/2018

El districte de Ciutat Vella té en marxa un reforç que fan les 17 persones de Projectes Integrals amb Contractació de neteja per tal de garantir la convivència i millorar la qualitat de vida del veïnat durant els mesos d’estiu

D’altra banda, hi ha un total de 10 persones que se centren en el manteniment d’equipaments municipals, sobretot pel que fa a pintura i a neteja de patis interiors

La principal especificitat d’aquests projectes és que les persones contractades durant un període de 6 mesos treballen al mateix barri que viuen, fomentant així el vincle de pertinença i cura del territori

Un total de 27 persones reforcen durant aquests mesos el manteniment tant de l’espai públic com dels equipaments municipals del districte de Ciutat Vella. Aquestes persones formen part dels Projectes Integrals amb Contractació (PICs) i estaran contractats per l’Ajuntament de Barcelona fins al proper mes de novembre. En concret, es dediquen tant la neteja de l’espai públic com al manteniment dels edificis municipals.

 


 

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha afirmat que “les persones incorporades amb el pla d’ocupació reforcen el servei de neteja de punts estratègics del barri i de diversos equipaments municipals”. “A l’estiu, amb l’increment de visitants, es fa necessari aquest reforç en el servei de neteja i els plans d’ocupació són una bona solució”, ha reblat.

Els PICs van ser la primera mesura de govern que es va aprovar en aquest mandat en l’àmbit del desenvolupament local. Els gestiona Barcelona Activa i permeten la contractació de persones en situació d’atur (mínim de sis mesos i amb salaris dignes des de 1.000 euros), que desenvolupen diferents projectes de caràcter públic i d’interès col·lectiu. Busquen millorar les competències professionals de les persones participants, de forma alineada amb les més demandades pel mercat de treball. És significatiu recalcar que no només suposen la contractació de persones, ja que el seu plantejament respon a una lògica integral que combina aquesta contractació amb formació, orientació i intermediació, de manera continuada al llarg del temps. Fins i tot una vegada finalitzat el contracte de treball vinculat al programa.

Pel que fa a la seva concreció en el cas del districte de Ciutat Vella per aquest any 2018, hi ha un primer grup de 17 persones destinades a la neteja de l’espai públic. Aquests PICs fan una feina essencial per poder mantenir en un correcte estat l’espai públic, sobretot en els mesos d’estiu que és quan Ciutat Vella rep una major pressió turística. La neteja de la via pública és fonamental per a garantir la convivència i millorar la qualitat de vida del veïnat.

En total, parlem de 4 brigades formades cadascuna d’elles per tres ajudants/es i un oficial/a. A més, també compten amb una figura de gestió i acompanyament de tots els equips, que també fa la mateixa funció amb les persones que es dediquen al manteniment d’edificis. Els objectius d’aquests projectes són el reforç de la neteja viària del districte, el reforç de la recollida d’elements abandonats a la via pública, el manteniment de les condicions higièniques dels parcs infantils, mantenir els elements vegetals en bon estat de neteja i reforçar el control i neteja dels punts crítics del districte.

Els equips treballaran de dilluns a divendres entre les 7:30 i les 15:00 hores als diferents barris del districte. Territorialment, cada brigada dóna servei a una zona del districte. Així, hi ha un equip al Raval nord i Gòtic nord; un altre a Raval sud i Gòtic sud; un altre a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera; i el darrer a la Barceloneta.

D’altra banda, pel manteniment dels edificis municipals es compta amb un total de 10 persones que consten de 2 oficials/es de primera, 8 ajudants/es. Les principals funcions són les d’arranjament i manteniment d’equipaments, especialment tasques de pintura i neteja de patis interiors d’equipaments municipals.

L’horari de treball és de 37’5 hores setmanals distribuïdes de 8:00 a 15:00 hores de dilluns a divendres.

En ambdós casos, les places van adreçades a persones majors de 45 anys, sense prestacions i en situació d’atur de llarga durada. En la majoria de casos, són persones que viuen als mateixos barris en els que desenvolupen les seves funcions. Prèviament al desenvolupament professional, han dut a terme un període de formació per a poder desenvolupar correctament les tasques que assumeixen en els seus corresponents llocs de treball.

Els PICs són una de les 30 mesures que conformen l’Estratègia d’Ocupació de Barcelona (EOB) 2016-2020, i responen de forma directa a 2 dels 4 eixos que la vertebren:
– Incrementar les actuacions de millora de l’ocupació per a tothom.
– Apropar els serveis al territori i a les necessitats de les persones.

Les gairebé 1.000 persones que van participar l’any passat en el conjunt de la ciutat en aquesta tipologia de mesura ocupacional van valorar la seva experiència amb una satisfacció de 8’34 sobre una puntuació de 10.Compartiu aquest contingut