Barcelona comença la redacció de l’ordenança per regular la Zona de Baixes Emissions permanent : Servei de Premsa

Barcelona comença la redacció de l’ordenança per regular la Zona de Baixes Emissions permanent

14/03/2019

La Taula contra la Contaminació de l’Aire, amb participació de les administracions (Ajuntament, Generalitat i Àrea Metropolitana de Barcelona) i entitats, que s’ha reunit avui, ha posat en marxa la creació del grup de seguiment de la redacció de l’ordenança per establir la Zona de Baixes Emissions permanent

La mesura, inclosa en el Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona, té per objectiu donar compliment a les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i al compromís establert amb la Unió Europea per reduir els índexs de contaminació de la conurbació urbana que es troben per sobre del llindar establert per la normativa europea

La Zona de Baixes Emissions permanent entrarà en vigor l’1 de gener del 2020. Barcelona s’incorpora així, a les més de 300 ciutats europees que tenen mesures similars com Berlín, Londres o Brussel·les per fer front a la principal font de contaminació de l’aire, que provoca a la ciutat més de 350 morts prematures a l’any i afecta especialment a la salut i el desenvolupament cognitiu de la població infantil

La implantació de la Zona de Baixes Emissions permanent, amb una superfície de 95 km2 que inclou Barcelona i àmbits dels municipis circumdants a les rondes de Sant Adrià del Besòs, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat permetrà reduir el 15% de la contaminació de l’aire que respirem a les zones de major trànsit, i és un primer pas per l’objectiu de reducció de 125.000 vehicles l’any 2024

La Zona de Baixes Emissions permanent funcionarà en horari laboral de dilluns a divendres, de 7:00 a 20:00 hores, afectarà als vehicles més contaminants i es proposaran excepcions i autoritzacions puntuals

 

L’Ajuntament de Barcelona fa un pas més en la definició i implantació de la Zona de Baixes Emissions permanent, prevista per l’1 de gener del 2020, a partir del treball que s’ha anat desenvolupant entre totes les administracions i les entitats. Aquesta tarda s’ha reunit la Taula contra la Contaminació, amb participació de les administracions (Ajuntament, Generalitat i AMB) i les entitats, on s’ha fet un seguiment dels treballs i s’ha posat en marxa la creació del grup de seguiment, que marca el reglament de participació, per portar a terme la redacció de l’ordenança que regularà la Zona de Baixes Emissions permanent.

La implantació de la Zona de Baixes Emissions permanent, inclosa en el Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona, és una de les mesures clau per donar compliment a les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i forma part del compromís establert amb la Unió Europea per tal de reduir els índexs de contaminació de la conurbació urbana de Barcelona, que es troben per sobre del llindar establert per les normatives europees. La principal font de contaminació de l’aire que respirem prové precisament del trànsit. La contaminació, segons els estudis realitzats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), provoca més de 350 morts prematures a l’any, i suposa un problema de salut especialment rellevant per la població més vulnerable, com els 200.000 menors de 14 anys que viuen a la ciutat. Els estudis corroboren també que la contaminació té una afectació directe sobre el desenvolupament cognitiu dels infants.

La Zona de Baixes Emissions permanent té una superfície de 95 km2 que inclou Barcelona i àmbits dels municipis circumdants a les rondes de Sant Adrià del Besòs, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat, i fins al moment, només s’hi realitzaven mesures en els moments d’alts pics de contaminació de diòxid de nitrogen (NO2).

 

 

Amb la implantació de la Zona de Baixes Emissions permanent, Barcelona s’incorpora a les més de 300 ciutats europees que tenen mesures similars com Berlín, Londres o Brussel·les per fer front a la principal font de contaminació de l’aire, que provoca a la ciutat més de 350 morts prematures a l’any i afecta especialment a la salut i el desenvolupament cognitiu de la població infantil.

La seva posada en marxa suposarà una reducció en la contaminació de l’aire que respirem a l’entorn del 15%, en funció del contaminant, a les zones amb més trànsit. Aquesta reducció de la contaminació suposa millores immediates sobre la salut de la ciutadania. És el primer pas per l’objectiu de reducció de 125.000 vehicles més contaminants l’any 2024.

 

Principals fites prèvies al desenvolupament de l’Ordenança per a la definició de la Zona de Baixes Emissions permanent

– Creació Taula Contra la Contaminació del Aire: novembre del 2015.
– Definició mesures a considerar episodi de contaminació i acord amb la Generalitat: 2016.
– Aprovació del Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona: novembre 2016.
– Acord insterinstitucional de la qualitat de l’aire de Catalunya. La Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i representants locals aproven els compromisos per reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit en el termini de 15 anys: març 2017.
– Estudi de caracterització del parc de vehicles circulant (Barcelona i AMB): maig 2017.
– Definició abast Zona Baixes Emissions àmbit Rondes de Barcelona: juliol 2017.
– Definició amb acord interinstitucinal (AMB-Generalitat) per dies d’afectació, horari i vehicles afectats pels dies d’episodi: novembre 2017
– Implantació de la senyalètica de la ZBE àmbit Rondes de Barcelona: novembre 2017
– Posada en vigor de la ZBE àmbit Rondes de Barcelona en cas d’episodi de contaminació per NO2: desembre 2017
– Incorporació en cas d’episodi de les motos i motocicletes, una vegada ja disposen d’etiquetatge: primavera 2018.
– Avaluació d’impacte de la ZBE permanent: primavera 2018.
– Definició del sistema de gestió i control automàtics via lectura de matricules. Inici licitació: tardor 2018.
– Grup de treball amb la Taula de Contaminació per recollir reptes i propostes sobre la implementació del sistema permanent de restriccions: tardor 2018.
– Treball interinstitucional i acord AMB, Ajuntament l’Hospitalet, Ajuntament de Cornellà, Ajuntament d’Esplugues, Ajuntament de Sant Adrià per establir les característiques del registre de circulació dels vehicles més contaminants en la ZBE àmbit Rondes de Barcelona de forma estructural l’1 de gener del 2020: 2018-2019.
– Aprovació preliminar a l’AMB del registre: excepcions, autoritzacions, vehicles estrangers, etc: febrer 2019.

La posada en marxa de la ZBE requereix de l’aprovació d’una ordenança municipal on s’explicitin tant el reglament de funcionament (horari, vehicles afectats, etc.) com els condicionants d’infracció.

El primer pas per a l’aprovació d’una ordenança com aquesta segons el reglament de participació de l’Ajuntament és la constitució d’una comissió de seguiment via decret d’alcaldia, que pivotarà el procés de participació posterior.

– El procés de participació es portarà a terme fins al mes de setembre 2019.
– L’aprovació inicial de la nova ordenança està prevista pel mes d’octubre 2019.
– La Zona de Baixes Emissions permanent entra en funcionament l’1 de gener de 2020.

 

A qui s’afectarà amb l’activació de la ZBE permanent? Amb quins criteris?

– Es tracta de prevenir l’ús quotidià dels vehicles més contaminants, començant per particulars i seguint pels vehicles professionals.
– La proposta inicial contempla la seva aplicació a tots els vehicles sense etiqueta en horari laboral (de 7:00 a 20:00 hores) a partir de l’1 de gener de 2020, inclosos els vehicles estrangers.
* Quedaran exempts de les limitacions els vehicles de persones de mobilitat reduïda.
* També els serveis bàsics (bombers, serveis funeraris, policia i cossos de seguretat de l’estat).
* S’establiran autoritzacions puntuals per diversos tipologies de vehicles, per exemple, vehicles de transport especial, grues o firaires.

Sempre tenint en compte l’impacte ambiental, hi ha tres àmbits que es portaran a debat en el procés participatiu que ara es posa en marxa:
* Per tal de flexibilitzar la restricció, s’establirà un número limitat de dies a l’any, a determinar en el procés d’aprovació, on es permetrà la circulació dels vehicles sense etiqueta per usos puntuals.
* També es posarà en discussió la inclusió o no dels divendres tarda com a període de restricció, i en tot cas aquesta anirà lligada al nombre de permisos.
* Finalment en el procés de participació es valorarà la possibilitat d’una introducció progressiva pels vehicles professionals al temps que farem un acompanyament pels actors professionals en aquesta transició.

Al procés de participació s’avaluaran les propostes que es plantegin, sempre garantint que se salvaguarden els objectius ambientals i de protecció de la salut que es plantegen en aquesta mesura.Compartiu aquest contingut