Sessió de control a l’alcaldessa : Servei de Premsa

Sessió de control a l’alcaldessa

29/03/2019

En la sessió de control del Plenari del Consell Municipal, l’alcaldessa, Ada Colau, ha donat resposta als següents precs i preguntes dels grups municipals:

Prec del Grup Municipal PP per expressar el desacord del Govern al projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019, per no donar resposta a les necessitats de finançament, inversions i serveis que precisa Barcelona. L’alcaldessa ha acceptat el prec i ha manifestat el seu posicionament crític respecte a l’actual govern de la Generalitat, també en qüestió pressupostària, perquè està consolidant un dèficit respecte a les seves obligacions amb Barcelona “que es escandalós i que posa en risc serveis publics bàsics en matèria d’escoles bressol, habitatge, de polítiques per a gent gran, ajuts a la dependència o inversions en equipaments culturals.” L’alcaldessa, però, ha ampliat la crítica al Partit Popular i als anys en què va governar a l’Estat en què va arrossegar un deute pressupostari de molts anys tant amb Barcelona com amb Catalunya.

Pregunta del Grup Municipal Demócrata sobre si el govern municipal ha conclòs el cens d’habitatges buits, a quants barris s’han efectuat i quants habitatges buits s’han detectat L’alcaldessa ha recordat que una de les principals mancances en les polítiques d’habitatge a Barcelona, Catalunya, i a tot l’Estat ha sigut la falta de dades oficials, fiables i objectives, que és una de les eines per poder fer bones polítiques d’habitatge. Colau ha explicat que s’ha treballat en el cens, pràcticament acabat, i que s’han visitat prop de 100.000 habitatges: s’ha constatat que hi hauria prop de 10.000 habitatges buits, i que s’han detectat prop de 900 habitatges d’ús turístic il·legal que s’ha procedit a denunciar. L’alcaldessa ha subratllat la voluntat de mobilitzar aquests 10.000 habitatges perquè “efectivament estem en emergència habitacional i necessitem que els habitatges compleixin la seva funció social i es destinin sobretot a lloguer assequible.”

Prec del Grup Municipal PSC per instar el govenr municipal a impulsar la gratuïtat del transport públic en cas d’episodis d’alta contaminació, per tal de fomentar l’ús del transport públic mentre durin aquests episodis. L’alcaldessa ha respost que la contaminació és una de les principals problemàtiques que s’ha d’abordar de forma urgent i prioritària, i que s’estan impulsant moltes mesures, entre elles el foment del transport públic o les zones de baixes emissions.  Colau, però, ha recordat que una mesura com aquesta s’ha de tractar, no de forma aïllada, sinó a la taula de la Qualitat de l’Aire, on estan les entitats i experts que estan treballant aquestes problemàtiques, i també amb les altres administracions, com l’AMB o la Generalitat.

 Pregunta del Grup Municipal Cs sobre quin balanç, com a màxima responsable de seguretat de Barcelona, fa l’Alcaldessa, sobre la seguretat i el civisme a la nostra ciutat al llarg del mandat. L’alcaldessa ha respost a aquesta pregunta sobre denúncies per violència contra les dones que el balanç de les campanyes és positiu, i ha destacat que “hem augmentat l’atenció, i això dona més seguretat i confiança perquè hi ha una administració que respon quan una dona fa una denúncia”. L’alcaldessa ha recordat que “la nostra societat està travessada per un masclisme estructural, i estem exposades a una violència sistemàtica regular, diària, quotidiana, perquè s’ha normalitzat des de les institucions, i això és el que ha començat a canviar”. Colau ha explicat que ja no es normalitza la violència masclista ni les agressions sexuals, que es denuncien, es fan protocols per denunciar, i s’augmenten els recursos per atendre les dones víctimes “i esperem que tot això doni més confiança a les dones perquè denunciïn el que abans no es denunciava.”

 

Declaracions institucionals aprovades:

Del Consell de Ciutat: relativa a la problemàtica  de la utilització del certificat digital en la tramitació electrònica per part de les entitats ciutadanes. L’Ajuntament de Barcelona aplica des del passat mes d’octubre la Llei 39/2015d el procediment administratiu comú de les administracions públiques que obliga a totes les persones jurídiques a relacionar-se amb les administracions per mitjans electrònics. Això ha generat diverses problemàtiques vinculades a la tramitació del certificat digital de les entitats, motiu pel qual l’Ajuntament de Barcelona decideix sol·licitar i treballar per la coordinació entre les administracions per facilitar les gestions amb un cost mínim o nul per a les entitats sense ànim de lucre, així com perquè l’Ajuntament i la Generalitat puguin emetre certificats a entitats sense ànim de lucre, des de la proximitat. Així mateix, decideix cercar alternatives per aquells projectes col·lectius que seguiran afectats per la bretxa digital mentre no es puguin solucionar els problemes exposats anteriorment.

Renda Garantida de Ciutadania. Davant els incompliments en la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, que podria estar negant aquest dret a milers de persones i famílies vulnerables, l’Ajuntament de Barcelona exigeix el ple compliment de la norma. A més a més, reclama complir amb la Llei de Transparència i donar resposta a la sol•licitud d’informació pública efectuada per la Comissió Promotora de la RGC. Igualment, el consistori insta al Govern a fer un seguiment de la implementació de la RGC a nivell municipal, creuant les dades amb els serveis socials, i a presentar semestralment al Parlament de Catalunya un informe desglossat a nivell territorial. L’Ajuntament de Barcelona es compromet també a continuar oferint suport a la ciutadania per a la sol•licitud de la Renda i, atès el volum de denegacions que s’estan produint, a assessorar-les en la presentació de recursos d’alçada.

Abús sexual infantil. L’Ajuntament de Barcelona manifesta el seu compromís a continuar lluitant contra l’abús sexual infantil de manera ferma i eficaç, mostrar suport  a les víctimes i a les seves famílies, així com a continuar recolzant a les entitats que ajuden les víctimes. Així mateix, l’Ajuntament es compromet a realitzar campanyes de sensibilització, detecció, denúncia i visibilització; a avaluar periòdicament amb el Consorci d’Educació la revisió del protocol de la seva detecció i a remetre la Declaració Institucional a les entitats que vetllen pels drets dels menors manifestant el compromís de l’Ajuntament en la seva protecció.

Instauració d’un sistema que garanteixi a les persones invidents exercir el seu dret al vot secret a les eleccions municipals del 26 de maig. L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb l’Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC) i d’altres organitzacions, es compromet a impulsar un sistema per garantir aquest dret, i el difondrà entre les persones cegues i amb problemes de visió. L’Ajuntament posarà a disposició d’aquest col·lectiu un telèfon d’atenció i elaborarà kits de vot accessible, distribuint-los als col·legis electorals on hi hagi votants que ho hagin demanat. L’Ajuntament insta el govern espanyol a fer les modificacions necessàries per tal de permetre a les persones invidents exercir el dret a vot i que sigui secret, en totes les convocatòries electorals.

Donar suport a la candidatura de Barcelona per acollir el nou superordinador Mare Nostrum 5, proposat per la Unió Europea.  L’Ajuntament dona suport a la candidatura com a aposta estratègica per a la ciutat per tal que segueixi liderant un sector clau per a la ciència, la recerca, les empreses i la societat, i posa a la seva disposició tot el suport i els mitjans necessaris perquè Barcelona pugui comptar amb el superordinador Mare Nostrum 5.Compartiu aquest contingut