Barcelona posa a disposició de la ciutadania una calculadora del pressupost municipal per fer simulacions reals : Servei de Premsa

Barcelona posa a disposició de la ciutadania una calculadora del pressupost municipal per fer simulacions reals

22/04/2019

Aquesta innovadora eina està disponible en català, castellà i anglès en el següent link: http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/calculadora-del-pressupost

Es troba dins el web Estratègia i Finances on s’ha fet un esforç per fer transparent i accessible a tothom tota la informació sobre les finances municipals, els pressupostos o els proveïdors que treballen per l’ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona ha posat a disposició de la ciutadania una nova eina per calcular un pressupost per a l’Ajuntament amb dades reals, simulant tots i cadascun dels procediments i passos mitjançant els quals es confeccionen els pressupostos municipals de la ciutat.

L’eina està disponible en català, castellà i anglès en el següent link: http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/calculadora-del-pressupost. Es troba dins el web Estratègia i Finances, on s’ha fet un esforç per fer transparent i accessible a tothom tota la informació sobre les finances municipals, els pressupostos o els proveïdors que treballen per l’ajuntament.

La calculadora permet planificar el pressupost real de la ciutat en quatre etapes. D’una banda, preveient els ingressos anuals. L’aplicació online permet al ciutadà augmentar o disminuir aquells ingressos municipals que son competència de l’Ajuntament com l’IBI o les diferents taxes, variant la política fiscal i, com a resultat, la càrrega impositiva per als ciutadans de Barcelona.

En segon lloc et permet calcular els límits de despesa. Un cop se sap el que preveiem ingressar, l’eina calcula automàticament la quantitat que podem gastar per no fer dèficit. Aquest límit de despesa es distribueix entre despeses corrents i de capital (inversions) segons les proporcions que decideixi l’usuari.

A continuació, l’aplicació deixa decidir les despeses corrents i assignar més o menys recursos a les diferents polítiques públiques del consistori com ara serveis municipals, salut, habitatge o seguretat.. Per últim, la calculadora deixa triar les inversions i augmentar o disminuir la quantitat que destinaríem a cada projecte.

Finalment, el simulador facilita un resum dels canvis realitzats, els principals indicadors i la comparació entre pressupostos, amb les millores o dificultats que el nou pressupost pugui produir.Compartiu aquest contingut