La Convocatòria Unificada de Programes posa a l’abast de tots els centres educatius de Barcelona les diferents oportunitats educatives que poden escollir d’acord amb el seu projecte educatiu : Servei de Premsa

La Convocatòria Unificada de Programes posa a l’abast de tots els centres educatius de Barcelona les diferents oportunitats educatives que poden escollir d’acord amb el seu projecte educatiu

07/05/2019

Es posa a l’abast dels centres educatius una vuitantena de programes per al curs 2019-2020 amb un propòsit pedagògic compartit, un calendari unificat i transparència amb els criteris d’assignació

El més important és que existeixi una connexió entre el projecte educatiu del centre i els programes en els que es decideix participar

Els centres poden explorar, fins els 3 de juny i en un únic portal, tota l’oferta de programes que ofereix la ciutat en el marc de la innovació educativa

Tots els programes, la gran majoria amb una trajectòria contrastada, promouen el treball en xarxa i estan alineats en un horitzó comú cap els 7 principis de l’aprenentatge

La Convocatòria Unificada de Programes obre el període de sol·licituds als centres i mostra la seva amplia oferta fins el 3 de juny, amb la idea d’impulsar la transformació educativa en xarxa i potenciar els Projectes Educatius de Centre (PEC). Els centres han d’explorar les 80 propostes en un procés de reflexió per saber quins s’adeqüen més al seu PEC, i quins els ajudaran a connectar-se amb d’altres centres i el seu entorn.

Aquesta iniciativa va arrencar els curs passat amb la idea d’harmonitzar tota l’oferta de programes educatius que impacten en els centres, unificar els calendaris i garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transparència en els criteris d’assignació i la coherència amb el PEC. També vol posar a l’abast de les escoles i els instituts un mapa d’aliances que ajudi a avançar cap a una oferta coherent de programes educatius.

La Convocatòria Unificada de Programes forma part de les estratègies d’acompanyament als centres i als docents per a una transformació educativa sistèmica i equitativa, que el Consorci d’Educació de Barcelona posa en marxa d’acord amb el Pla de treball 2019-2020. Inclouen actuacions com el treball en xarxa, l’acompanyament intensiu amb mentories o aliances amb institucions culturals, la formació docent i els programes d’innovació educativa.

 

Objectius

La Convocatòria Unificada de Programes pretén facilitar la programació general anual de cada centre i evitar un degoteig de propostes de programes educatius al llarg del curs, de manera que els programes s’insereixin en una seqüència lògica de planificació i de treball per a la transformació educativa, desenvolupant-se durant l’horari lectiu i amb una durada mínima d’un trimestre.

El format de convocatòria que es presenta ha de permetre millorar en la transparència de l’oferta, garantint que tots els centres educatius accedeixen a la mateixa informació; i en l’equitat, garantint un repartiment dels recursos fonamentat en criteris objectivables. També vol servir d’ajuda per a la planificació i avaluació dels propis programes i el sistema.

Pel que fa als operadors, quan aquests no són la pròpia administració educativa, la convocatòria ordena l’accés als centres en un únic format i un únic moment del curs, alhora que es garanteix una qualitat i coherència l’educació inclusiva i els 7 principis de l’aprenentatge que va publicar l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) el 2010.

 

Programes de la convocatòria

La vuitantena de programes que s’ofereixen ja tenen una trajectòria contrastada, tot i que gràcies a la Convocatòria Unificada de Programes, poden arribar a més centres. Per al curs 2019-2020 estan agrupats en 9 àmbits

El període de sol·licituds es tanca el 3 de juny, quan el Consorci d’Educació de Barcelona  valorarà totes les propostes i a finals del mateix mes es publicaran els centres seleccionats a participar de cada programa. Així durant el mes de juliol els centres poden planificar el curs amb la informació dels programes on participaran.

Podeu consultar el llistat de programes a: https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/convocatoria_programesCompartiu aquest contingut