El CESB es converteix en un dels primers òrgans que iguala la representació de PIMEC a la de Foment del Treball : Servei de Premsa

El CESB es converteix en un dels primers òrgans que iguala la representació de PIMEC a la de Foment del Treball

10/06/2019

Amb el decret de l’Alcaldessa, el CESB es converteix en un dels primers òrgans que fa efectiu l’acord pel que les petites i mitjanes empreses tinguin la mateixa representació que la gran patronal a les institucions

FTN i PIMEC han passat a tenir la condició d’organitzacions empresarials més representatives amb paritat dins el CESB amb cinc membres cadascuna

El proper plenari del CESB en el que ja assistiran els nous membres serà el 27 de juny

La comissió executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) farà efectiu aquest mes de juny un canvi històric, un cop signat el decret de l’Alcaldessa de nomenament de nous membres, que permetrà equipar la representació de les petites i mitjanes empreses amb la de la gran patronal. El proper plenari del CESB en el que ja assistiran els nous membres serà el 27 de juny.

El 15 de març de 2019, Foment del Treball, PIMEC i FEPIME van ratificar l’acord sobre representativitat empresarial. Atès que en aquest acord FTN i PIMEC passen a tenir la condició d’organitzacions empresarials més representatives i la paritat en la representació institucional en els diferents òrgans, el CESB ha decidit aplicar de manera immediata i exemplar aquest acord i atorgar cinc membres a cadascuna de les dues organitzacions empresarials al sí d’aquest òrgan de participació.

Amb aquest canvi, el CESB es converteix en un dels primers organismes en aplicar l’acord de paritat entre Foment i PIMEC. Es compleix així una vella reivindicació i lluita de les petites i mitjanes empreses per tenir la mateixa representació que la gran patronal a les institucions.

Així si fins ara en representació de les organitzacions empresarials més representatives a Barcelona hi havia 8 membres per part de FNT, 3 per part de PIMEC i un per part de FEPIME, a partir d’ara n’hi haurà 5 per part de FNT i cinc més de PIMEC.

El Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) és un òrgan consultiu i de participació de caràcter general que parteix de la representació d’interessos, en el qual participen els agents socials i econòmics més representatius de la ciutat de Barcelona. El CESB és un òrgan de diàleg i de consens en els àmbits econòmics, socials i pressupostaris.

Són funcions del Consell Econòmic i Social:

– Informar amb caràcter preceptiu el pressupost municipal, el pla general d’acció municipal i el programa d’actuació, així com les ordenances fiscals.
– Informar dels projectes locals de planificació de la formació professional i de les polítiques actives d’ocupació, de les grans actuacions i projectes de transformació de la ciutat, així com dels convenis i acords amb altres institucions sobre promoció social, econòmica i territorial, i de la creació de mecanismes especials per a la seva gestió.
– Rebre informació regular del conjunt d’iniciatives i actuacions municipals.
– Elaborar estudis, dictàmens i propostes de resolucions sobre matèries econòmiques i socials a sol·licitud dels òrgans de govern municipal o per iniciativa pròpia a proposta de qualsevol membre del CESB.
– Analitzar, promoure debats i elaborar propostes en qüestions d’àmbit socioeconòmic d’interès per a la ciutat. Impulsar accions orientades a la millora de la vida econòmica, social i ciutadana de Barcelona.
– Elaborar anualment una memòria socioeconòmica de Barcelona on s’exposin les seves consideracions sobre la situació de la ciutat.
– Establir relacions i col·laboracions amb altres òrgans de participació de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de les competències del CESB.Compartiu aquest contingut