Contacte

El web del Servei de Premsa del Gabinet de l’Alcaldia de l’Ajuntament ofereix a mitjans de comunicació i periodistes el recursos necessaris per a la cobertura informativa de l’actualitat municipal. Al lloc web, en actualització constant, s’hi publiquen convocatòries, notes i dossiers de premsa. També s’ofereixen elements multimèdia (com fotografies, vídeos i talls d’àudio) i eines complementàries amb l’objectiu de facilitar la tasca periodística.

Podeu descarregar l'Organigrama del Departament de premsa del Gabinet de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona en aquest enllaç (PDF).

Contacteu amb el Servei de Premsa del Gabinet de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona:

Pl. Sant Jaume, 1
08002 Barcelona
Telèfon 93 402 70 00

O empleneu aquest formulari si voleu fer alguna consulta o suggeriment.

Important: Aquest formulari de contacte és exclusiu per a periodistes i mitjans de comunicació.