Competències

La missió de la Direcció de Serveis de Prevenció és planificar estratègies, proposar i executar programes d'actuació i intervencions que tinguin per objecte millorar el sentiment de seguretat, la prevenció del conflicte, i el desenvolupament de polítiques i intervencions adreçades a millorar la convivència a la ciutat. La millora constant del coneixement sobre la realitat del conflicte, tenir en compte les particularitats dels barris i l'impuls i foment de la participació de la comunitat en la definició de les polítiques de seguretat, son els trets d’identitat sobre els que s’assenta el nostre treball.