Com es calcula l’Índex de Qualitat de l’Aire (IQA)?

Per tal de presentar les dades de qualitat de l’aire de manera entenedora i comparable, aquestes es transformen en un índex de qualitat de l’aire: el Common Air Quality Index, desenvolupat dintre del projecte Europeu CITEAIR (Common Information to European Air http://www.citeair.eu).

Consta de 5 nivells de qualitat de l’aire (des d’excel·lent fins a molt deficient) i està basat en els nivells d’alerta i els límits diaris fixats per la Unió Europea. Es presenten els tres contaminants que major afectació tenen en la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona: el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules en suspensió menors de 10 µm (PM10) i l’ozó (O3).

  NO2 Màxima horària (µg/m3) PM10 Mitjana diària (µg/m3) O3 Màxima horària (µg/m3)
Molt deficient >400 >100 >240
Deficient 400 100 240
200 50 180
Acceptable 200 50 180
100 30 120
Satisfactori 100 30 120
50 15 60
Excel·lent 50 15 60
0 0 0

Més informació