La Salut

L’aire que respirem i la nostra salut

La contaminació atmosfèrica afecta la salut de tota la població, si bé no de la mateixa manera. Els infants, la gent gran i les persones amb problemes de salut —com asma, malalties del cor o dels pulmons— en pateixen més els efectes que la resta. Molts estudis científics demostren una relació directa entre la pol·lució i la salut. L’aire contaminat provoca càncer, afecta el sistema immunològic, contribueix a l’aparició d’asma, té clars efectes en malalties cardiorespiratòries, alenteix el desenvolupament del cervell dels infants i redueix l’esperança de vida.

Problemes respiratoris i cardiovasculars

Una exposició a curt termini al diòxid de nitrogen (NO2) pot provocar irritació dels ulls i del sistema respiratori. A llarg termini, els principals efectes poden ser un desenvolupament pulmonar més lent en els nens i nenes, bronquitis en infants asmàtics i l’aparició de malalties respiratòries cròniques i cerebrovasculars en els adults. Les partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) provoquen moltes al·lèrgies nasals i oculars i afecten especialment l’aparell respiratori i el sistema cardiovascular. L’exposició a llarg termini a partícules en concentracions relativament baixes, habituals al medi urbà, pot afectar els pulmons i fins i tot causar càncer. Les partícules més fines (PM2,5) són les més perilloses per a la salut, fins i tot quan els nivells no superen els límits establerts per la legislació europea.

Desenvolupament més lent del cervell dels infants

Els infants són un dels grups de població més afectats per la contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona. Segons els estudis, els nivells de pol·lució de l’aire es doblen en els horaris d’entrada i sortida de les escoles. La contaminació de l’aire pot alterar la connectivitat cerebral dels escolars i retardar-ne el desenvolupament, tal com han revelat diferents investigacions del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL).

Reducció en l’esperança de vida

Estadísticament, l’exposició a aquestes concentracions s’ha associat a una disminució d’uns mesos en l’esperança de vida de la població. Hi ha col·lectius més propensos a tenir problemes de salut a causa de les partícules presents a l’aire, especialment la gent gran, els infants, les persones amb malalties cardíaques i pulmonars i els asmàtics.

Recomanacions per a les activitats esportives

Tot i els problemes derivats de la contaminació de l’aire és mèdicament aconsellable realitzar de manera regular activitats esportives, com caminar, córrer, anar en bicicleta, nedar o altres. Es recomana fer-ho en les hores o pels carrers amb menys intensitat en el trànsit de vehicles. El més important és actuar amb seny: si un dia l’aire està molt pol·lucionat, potser és millor ajornar la sortida de córrer fins que la contaminació s’esbandeixi. No obstant això, diferents estudis mèdics han demostrat que, en persones sanes, els beneficis de fer esport són més grans que els possibles perjudicis derivats de l’exposició a un aire contaminat.

Més informació sobre els efectes dels òxids de nitrogen i les partícules en suspensió a la nostra salut.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona

La Direcció de Salut Ambiental de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), com a Centre d’Anàlisi de la Contaminació Atmosfèrica a la ciutat, publica anualment l’informe d’avaluació de la qualitat de l'aire i la seva evolució al llarg dels anys, per a cadascun dels contaminants regulats mesurats a les diferents estacions de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de la ciutat.

Vegeu l’Informe de l’any 2015 de l’ASPB.