Propostes de l'Ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona ha donat nou impuls a la lluita contra la contaminació atmosfèrica a través de la Mesura de Govern Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona (novembre 2016) que inclou mesures estructurals per disminuir els nivells mitjans de NO2 i PM10 i mesures específiques per afrontar episodis d’alta contaminació i avançar cap a una ciutat més saludable. 

L’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració d’altres ajuntaments de l’àrea metropolitana, entitats locals i empreses, lidera la lluita contra la contaminació de l’aire a través de diverses accions:

Reduir la quantitat de vehicles que entren a la ciutat

L’objectiu és reduir els desplaçaments en vehicle privat a l’àrea metropolitana en un 21% respecte als valors del 2013. Aquesta és la font de contaminació principal, especialment a causa dels motors dièsel antics.

Netejar els carrers amb aigua freàtica

La utilització d’aigua no potable però que ha estat tractada per netejar els carrers reduirà la quantitat de partícules a l’asfalt, i en conseqüència, la contaminació que provoquen.

Impulsar una flota verda de vehicles municipals

Qualsevol vehicle adquirit per l’Ajuntament de Barcelona o bé per algun servei municipal serà elèctric, híbrid o utilitzarà gas natural, en la mesura del possible.

Reordenar la via pública

Es treballa per promoure una mobilitat sostenible creant més zones de vianants als carrers i reduint l’espai d’aparcament per als vehicles privats.

Fomentar els mitjans de transport no motoritzats

L’Ajuntament fomenta l’ús de la bicicleta. Nous carrils i aparcaments per a bicis, rutes verdes i camins escolars segurs són algunes de les accions que s’estan impulsant.

Afavorir els vehicles menys contaminants

A mesura que la Direcció General de Trànsit implanti els distintius que classifiquen els vehicles en funció del seu poder pol·lucionant, l’Ajuntament afavorirà els vehicles més verds amb bonificacions a l’àrea verda o blava i amb un impost de circulació més baix.

Promoció de l’ús de bicicletes i motos elèctriques

S’incentivarà amb la implementació de nous punts de càrrega arreu de la ciutat.

Creació de les zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP)

Es delimiten zones en què la qualitat de l’aire és més crítica i on es puguin aplicar mesures més restrictives per reduir la pol·lució i poder reaccionar amb més rapidesa durant un episodi de contaminació. Algunes d’aquestes zones seran a prop de localitzacions sensibles, com escoles i hospitals.