FAQ

The air pollution

Is Barcelona's air very polluted?

Like other big European cities (Paris, London, Berlin and Rotterdam), air pollution levels in Barcelona and its metropolitan area exceeds the established EU limits. More specifically, the most common pollutant in Barcelona is nitrogen dioxide (NO2), whose main source of emission are diesel vehicles.

What are the main air pollutants in the metropolitan area?

The most harmful pollutant today is suspended particles (PM2,5 and PM10), which are generated by hydrocarbon and biomass combustion, although they also come from dust caused by construction and demolition work, abrasion between tyres and road surfaces, vehicle brakes and natural sources (Saharan dust clouds).

The other very common pollutant is nitrogen dioxide (NO2), which often exceeds its legal safety limits. Its main source of emission is vehicles, particularly diesel vehicles (and the older they are, the more they pollute).

Other pollutants are present in Barcelona, although their levels do not usually exceed their public-health safety limits: tropospheric ozone (O3), sulphur dioxide (SO2), carbon monoxide (CO) and volatile organic compounds (VOCs).

See these infographics on the subject.

How does pollution affect our health?

Air pollution causes serious health problems. In 2013, the World Health Organisation stated that air pollution could cause cancer, although several research studies also list a whole series of other problems. According to these studies, poor air quality irritates the respiratory system and eyes, alters brain connectivity and delays brain development in children, as well as leading to asthma attacks and congenital malformations of the heart, among many others.

Some data for Barcelona shows just how devastating the effects of atmospheric pollution on health can be:

 • premature deaths every year
 • hospital admissions for cardiorespiratory problems
 • cases of bronchitis in adults
 • cases of acute bronchitis in children
 • asthma attacks in children and adults

How is air pollution measured in Barcelona?

The City Council has an analysis centre for measuring the presence of air pollutants: the Barcelona Public Health Agency's Environmental Monitoring Services Department. It runs a number of stations that are part of the Catalan Air Pollution Monitoring and Forecasting Network (XVPCA). The Barcelona Public Health Agency produces reports on how the levels of these pollutants change over time.

Back in the 1990s, cars with diesel engines were held up as an example of clean vehicles. What has changed?

The European strategy for reducing greenhouse gases (above all, CO2) opted for more efficient, lower-consumption vehicles. This boosted the sale of diesel-engine vehicles, which had cornered the market by the end of the 1990s. Unfortunately, while diesel engines emit less CO2 than petrol engines, they give off other pollutants that are harmful to public health: suspended particles (PM2,5 and PM10) and nitrogen dioxide (NO2).

Why are the measures focused on private vehicles and not on other types of action?

The main source of environmental contamination is motorised traffic and 23% of journeys in Barcelona's metropolitan area are made in private transport. That is why the main measures are centred on reducing the number of the most polluting vehicles. But Barcelona City Council, together with other authorities, has already started studying further measures, such as:

 • Connecting Barcelona's two tram lines on Av. Diagonal.
 • Tripling the total length of bicycle lanes by 2018 and increasing the number of bicycle parking places by 23%.
 • Studying comprehensive solutions under the auspices of a recently created body: the Committee against Air Pollution.
 • Preparing a specific action protocol for high-pollution episodes.
 • Establishing several urban protected-atmosphere zones (ZUAP) close to sensitive locations, such as schools and hospitals.

Quin és l’origen de la contaminació?

L’origen principal d’aquesta elevada contaminació és el trànsit de vehicles, combustions, les obres i d’altres activitats pulverulentes, el sector industrial o el Port. A Barcelona es produeixen puntualment pics de contaminació, però els registres diaris de partícules en suspensió i gasos contaminants (PM10 i NO2) es mantenen massa elevats i sotmeten diàriament a la població a un aire perjudicial per a la seva salut.

El diòxid de nitrogen (NO2) té origen un 60% pel trànsit, un 13% es genera fora del municipi, un 8,3% prové del sector industrial, un 7,6% prové de les emissions del Port, un 11,1% prové d’altres fonts (calefaccions, combustions, etc).

Font: Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

Pel què fa a les partícules en suspensió (PM10), 71% es genera fora del municipi, un 21% prové del trànsit i un 8% restant prové d’altres sectors (calefaccions i combustions), obres i del Port.

Font: Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

Com puc saber el nivell de contaminació de la ciutat?

La web de Qualitat de l’Aire t’ofereix un mapa amb les previsions de la qualitat de l’aire per “Demà” i “Demà passat”, i els registres a actuals dels principals contaminants que afecten la ciutat de Barcelona (PM10 i NO2) del dia (Valors actuals).

També s’informa dels principals contaminants dels diferents punts de mesurament automàtic de la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). a través dels webs municipals i en xarxes socials, via el twitter d’Ecologia Urbana (@BCN_Ecologia).

Abans de la tardor de 2017 l’Ajuntament preveu activar un servei d’avisos automàtic d’episodis de contaminació a través del mòbil.

La contaminació ens afecta a tots per igual?

Hi ha un segment de la població que és especialment vulnerable als efectes de la contaminació, malgrat ser les persones que més utilitzen el transport públic: infants menors de sis anys, gent gran, adults amb cardiopaties o problemes respiratoris o dones embarassades. Són els principals usuaris del transport públic, essent qui menys contaminen, però a qui més afecta la pol·lució dels vehicles privats més contaminants. La contaminació és més severa amb aquestes persones: tinguem-ne especial cura.

 

Measures to improve air quality

Què he de fer quan s’activi un episodi de contaminació?

Utilitza preferentment el transport públic i segueix les recomanacions que activa l’Ajuntament de Barcelona. Tot i els problemes derivats de la contaminació de l’aire és mèdicament aconsellable realitzar de manera regular activitats esportives, com caminar, córrer, anar en bicicleta, nedar o altres. Els beneficis de fer esport superen els possibles perjudicis derivats de l’exposició a un aire contaminat.

 • Mou-te a peu o en bici i aprofita els carrers amb menys trànsit
 • Opta pel transport públic en lloc del transport privat
 • Si no tens més opció que el vehicle privat, comparteix-lo o combina’l amb el transport públic
 • Si fas exercici a l’aire lliure fes-ho en les hores de menys intensitat de vehicles
 • Regula la climatització de les llars evitant un escalfament o refrigeració excessiva
 • Ventila el teu habitatge en les hores amb menys trànsit en el teu carrer
 • Arranca i frena el vehicle suaument, disminuiràs l'emissió de partícules contaminants

Quins ajuts s’ofereix a la ciutadania des de l’Ajuntament?

En el camí cap a un model urbà més habitable i saludable en el que cal abandonar aquells modes de transport més contaminants i perjudicials per la salut i adquirir nous hàbits de mobilitat més sostenibles, l’Ajuntament i les administracions competents ofereixen ajuts per facilitar aquest salt.

 

Més informació: Plataforma Live

Quan es restringeix de manera temporal la circulació de vehicles?

Actualment, en cas que la Generalitat declari un episodi de contaminació per NO2, es procedeix a l’activació del protocol municipal per episodis de contaminació ambiental de la ciutat de Barcelona. A partir de l’1 de desembre de 2017, davant d’un episodi de contaminació per NO2, aquest protocol inclourà restriccions en relació a la mobilitat:

S’activaran restriccions temporals en la circulació dels vehicles més contaminants dins la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, que inclou tot el terme municipal de Barcelona excepte Zona Franca-Industrial i el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, i en l’estacionament regulat en calçada dels turismes sense etiqueta DGT (vehicles de gasolina anteriors al 2000 i dièsels d’abans del 2006) i furgonetes anterior a Euro 1 (matriculades abans d’octubre de 1994). Paral·lelament s’activaran totes les unitats de transport públic disponibles (TMB i Bus Metropolità, Rodalies i Regionals, FGC, Tramvia i Bus Interurbà), s’oferirà als usuaris del transport públic la targeta T-Episodi Ambiental i entraran en servei els carrils Bus ubicats als accessos de la ciutat.

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha fixat la restricció temporal en la circulació de vehicles dins de l’àmbit integrat per 40 municipis de la conurbació urbana a partir de l’1 de desembre de 2017, per als turismes Euro1 (anteriors a 1 de gener de 1997) i furgonetes Euro1 (anteriors a 1 d’octubre de 1994).

En cas que es decreti episodi de contaminació per partícules en suspensió PM10 no s’activarà prohibició de circulació de vehicles ni en relació a la mobilitat, sinó que afectarà especialment a la realització d’activitats pulverulentes a l’exterior (obres, tasques de manteniment de jardineria i neteja viària, etc.).

Què són les Zones de Baixes Emissions (ZBE)?

A la conurbació de Barcelona es defineixen tres àrees on s’aplicaran mesures que afecten la circulació i l’aparcament de vehicles.

 • ZBE de l’Àmbit40: Inclou 40 municipis de la conurbació on hi viuen 4,3 milions de persones.
 • ZBE de Barcelona: A la ciutat es delimita una zona compresa dins el terme municipal de Barcelona a excepció de Zona Franca-Industrial i el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes.
 • ZBE de l’Àrea Metropolitana: Està previst que a partir de l’any 2025 l’actual delimitació territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona passi a ser en la seva totalitat una zona de baixes emissions.

Quan serà permanent la restricció en la circulació de vehicles més contaminants?

L’any 2020 es prohibirà de manera permanent la circulació als vehicles més contaminants (és a dir: aquells que no tenen etiqueta de la DGT) dins la zona metropolitana delimitada per les rondes, que esdevé “Zona de Baixes Emissions de Barcelona”.

Es tracta d’una mesura que funciona en d’altres ciutats europees des de fa anys, amb resultats positius en la millora de la qualitat de l’aire (Londres, Berlín, París, etc.), i que ara arriba també a la nostra ciutat. Aquesta mesura s’implanta a tenor dels alts índex de contaminació que se segueixen registrant i que són permanentment objecte d’alerta des de la UE.

La Generalitat, per la seva banda, ha fixat la restricció permanent en la circulació de vehicles dins de l’àmbit integrat per 40 municipis de la conurbació urbana a partir de l’1 de gener de 2019, per als turismes Euro1 (anteriors a 1 de gener de 1997) o furgonetes Euro1 (anteriors a 1 d’octubre de 1994).

Quin criteri es fa servir per establir les restriccions de circulació als vehicles?

Les restriccions temporals i posteriors prohibicions en la circulació i aparcament en calçada dels vehicles més contaminants formen part de les mesures per afavorir als vehicles menys contaminants que estableix l’Ajuntament de Barcelona i que prenen com a base la categorització del parc de vehicles duta a terme per la Direcció General de Trànsit - DGT  d’acord amb el Plan Nacional de Calidad del Aire y protección de la Atmósfera 2013-2016 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Les restriccions s’apliquen de manera progressiva als vehicles etiquetats més contaminants.

 

 

What will be done to reduce pollution from vehicles?

The main measures for tackling this problem will focus on reducing motorised traffic, especially the older and more polluting vehicles. Studies are currently being carried out on a proposal to limit the entry of diesel vehicles that are over 20 years old (manufactured before 1996) in 36 of the metropolitan area's municipal authorities, from 2018 onwards.

It is estimated that this measure will lead to a 4% reduction in the number of vehicles travelling through the metropolitan area. This would mean 350,842 fewer vehicles travelling every day and 438,553 fewer journeys on an average work day, compared to current figures. This would be the first step towards the gradual elimination of the most polluting vehicles from the city's traffic.

Other initiatives are being studied, such as establishing a system of tax bonuses for less-polluting vehicles and creating urban atmosphere-protected zones close to sensitive areas such as schools and hospitals.

Furthermore, starting this year, the Directorate General of Traffic will require vehicles to display stickers that show their polluting potential, an initiative that will help with the implementation of these measures.

A quins vehicles afectarà la restricció temporal i permanent de circulació per la ZBE de Barcelona?

La prohibició de circulació afectarà progressivament als vehicles considerats més contaminants, és a dir aquells que no han estat etiquetats amb el Distintiu Ambiental de la DGT. La DGT estima que pot afectar un 30% del total del parc de vehicles existent, malgrat que encara no es disposa de cap estudi o estadística actualitzat que confirmi aquesta dada.

A data 1 de desembre de 2017 la mesura afectarà a tots els turismes sense etiqueta DGT (gasolina matriculats abans de gener de l’any 2000 i dièsels d’abans de gener de 2006) i les furgonetes anteriors a Euro 1 (matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994).

Les restriccions estaran vigents de 7 del matí a 8 de la tarda en dies laborables. Queden exempts de manera permanent per aquest anys i futurs, els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari). Queden exempts durant el 2017 les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3.

Com puc saber l’etiqueta ambiental de la DGT del meu vehicle?

Els titulars de vehicles han de rebre directament al seu domicili les etiquetes ambientals de la DGT. Només els vehicles que no compleixen uns requisits ambientals considerats mínims no rebran cap etiqueta de la DGT.

Al web de Qualitat de l’Aire pots comprovar el distintiu ambiental DGT del teu vehicle. Introdueix la matrícula per saber si t'afecten les restriccions en la mobilitat a la conurbació de Barcelona en el marc de la lluita contra la contaminació ambiental.

També pots consultar-ho al web de la DGT.

 

Do other European cities have the same problem with pollution? How are they dealing with it?

Big population centres in Europe, such as London, Paris, Milan and Rotterdam, have a huge amount of traffic and therefore high levels of atmospheric pollution. As in Barcelona, most of these big cities have started to design various strategies for cleaning their air, and most of these measures involve traffic reductions.

Over two hundred cities from all over Europe have already marked out low-emission zones, with restricted access for the most polluting vehicles. Several cities in Germany and Great Britain, for instance, control the entry of vehicles through a system of coloured stickers that identify their pollution levels.

Els camions, vehicles de transport col·lectiu, de mercaderies o vehicles especials estan tots afectats per les restriccions també segons data de matriculació?

La DGT etiqueta tot el parc de vehicles segons les 5 categories, d’acord amb el seu comportament ambiental. Les restriccions afectaran progressivament a tots els vehicles d’acord amb aquesta categorització. Durant l’any 2017 l’Ajuntament de Barcelona fixa com a excepcions en la restricció de vehicles: les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro1, Euro2 i Euro3.

Les mesures extraordinàries per moments episòdics aporten una solució real al problema?

A la llarga l’existència de mesures estructurals efectives farà innecessària la presa de mesures extraordinàries perquè reduirà o eliminarà els pics de contaminació que comporten la declaració d’episodi de contaminació. Les mesures actuals tenen un doble objectiu: reduir el nombre de vehicles que circulen i fer que aquests siguin menys contaminants, en benefici del conjunt de la ciutadania. Es tracta de mesures de dissuasió de l’ús del cotxe i la motivació per a la utilització dels mitjans de transport col·lectius.

El dièsel és el carburant més contaminant?

Als any noranta, l’estratègia europea per reduir els gasos de l’efecte hivernacle (sobretot el CO2) va apostar per vehicles més eficients, que consumissin menys. Això va originar que a finals de la dècada els motors dièsel fossin els més venuts. Malauradament, és cert que els dièsel emeten menys CO2 que els de benzina, però expulsen quantitats superiors d’altres components molt nocius: partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) i diòxid de nitrogen (NO2). Segons càlculs de la Generalitat, un turisme de gasolina anterior a la normativa Euro 1 (de més de 20 anys) emet 58 vegades més NO2 que un de nou. Retirar de la circulació dièsel de més de 20 anys equivaldria a treure del trànsit 35 vehicles moderns equivalents.

Per què el meu vehicle no té etiqueta de la DGT si passo els controls d’emissions dels vehicles a les ITV?

Els  vehicles, per  poder ser  considerats aptes per  circular, prèviament, han  hagut de superar les normatives de la Unió Europea relatives a la homologació i la matriculació vigents en cada moment. Aquestes normatives estableixen, entre d’altres aspectes tècnics, uns límits d’emissió de contaminants a l’atmosfera. Les inspeccions periòdiques obligatòries de les ITV comproven, entre d’altres, que les emissions de cada vehicle s’ajusten als límits originalment aprovats, és a dir que no han variat en relació a quan van sortir de fàbrica.

Els límits d’emissió de contaminants per als nous vehicles que es van homologant i matriculant a la Unió Europea han sofert una reducció espectacular en els últims anys, degut a la millora de les tecnologies anticontaminants. Així, els vehicles més antics, tot i que puguin superar favorablement els controls d’emissions que es fan a les inspeccions  periòdiques obligatòries de les ITV, se’ls va aplicar uns límits d’emissió més permissius que els que s’apliquen actualment als vehicles més nous, i per tant tenen unes emissions potencialment més elevades. Fins i tot, encara que es tracti de vehicles molt antics, com ara els equipats amb motor Diesel i matriculats amb anterioritat al 1 de gener de 1980, hi ha vehicles que estan exempts dels controls d’emissions.

Les mesures de restricció dels vehicles més contaminants discriminen a la població amb menys recursos

Restringir els vehicles més contaminants afecta més a la població amb rendes més altes, ja que disposen de més unitats i presenten un comportament més dependent del vehicle privat. L’enquesta de mobilitat en dies feines del 2016 mostra que les llars dels barris amb renda més baixa tenen menys cotxes (fins i tot antics) i fan servir menys el cotxe i la moto que els barris amb renda més alta que tenen més cotxes (fins i tot antics) i fan servir més el cotxe i moto per desplaçar-se. 

Què és un episodi de contaminació ambiental?

Un episodi de contaminació ambiental és una circumstància en la qual els nivells de contaminants atmosfèrics superen els valors límit recomanats per la Unió Europea (UE) i esdevenen nocius per la salut. A Barcelona es pot produir fins a 3 vegades l'any especialment en relació a concentracions de partícules en suspensió PM10 i el diòxid de nitrogen NO2.

Si la Generalitat de Catalunya, que és qui en té les competències, declara “Avís preventiu per contaminació” o un “Episodi ambiental de contaminació”, l’Ajuntament posa en marxa el seu Protocol d’actuacions, que contempla un seguit d’accions segons els casos, des de campanyes informatives fins al reforç del transport públic i l’aplicació de restriccions de circulació i d’aparcament al vehicles més contaminants.

Com m’assabento si s’activa un episodi de contaminació?

Segons el Protocol d’episodis per alta contaminació, quan la Generalitat de Catalunya declara un episodi de contaminació, els municipis n’informaran a través dels seus mitjans propis (web, xarxes socials, etc.) a la població i en donaran coneixement als mitjans de comunicació, a fi efecte de garantir la informació a tothom.

També s’informarà als conductors pels panells d’informació viaria. L’Ajuntament oferirà a la ciutadania a partir de la tardor de 2017 d’un sistema d’alertes de la contaminació ambiental personalitzat al mòbil.

I want to help improve air quality

What are my alternatives if I own a vehicle affected by the measure?

The first vehicles to face restrictions will be the oldest and most polluting ones. Spain's Directorate General of Traffic has implemented its Pive 8 Plan, which is aimed at replacing cars that are over 10 years old and will quite likely set its Pive 9 Plan in motion soon.

Meanwhile, Barcelona's metropolitan area is offering numerous integrated public-transport solutions, with good connections from most locations: metro, daytime and night-time buses, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya railway lines, local commuter trains and trams, as well as taxis and the Bicing service. You can get to wherever you want to go from almost any location, by using these different means of transport. If not, you can always combine them with the use of a private bicycle or walking for some of the distance.

What can I do in my daily life to reduce the effects of pollution?

Always travel on foot, by bicycle or by non-motorised transport: not just for the benefits this has on your health, but for the whole city too, as it means one less vehicle causing atmospheric pollution, noise and traffic jams.

If you are walking or cycling during rush hours, look for alternative routes where there is less traffic: this will reduce the time you take on your journey and allow you to breathe cleaner air.

Use public transport in preference to private cars. You are sure to find the route that suits you: Barcelona's metropolitan area is interconnected by an entire network of public transport: buses, metro, trams, railways, trains etc.

Lastly, if you really need a car to travel, consider the possibility of sharing it with workmates or friends who are going your way: you will reduce the number of vehicles and the corresponding pollution, and your journey will be cheaper and more pleasant.

Com puc informar-me més sobre la contaminació de l’aire?

L’Ajuntament disposa del web de la Qualitat de l’Aire, l’AMB t’informa a través d'aquest web i la Generalitat t’ofereix informació de la contaminació en aquesta pàgina.

Si t’interessa saber-ne més vine al Servei de Documentació d’Educació Ambiental l’Ajuntament de Barcelona on t’ajudaran a trobar el material que millor t’encaixi. Trobaràs recursos per treballar la contaminació de l’aire a les escoles, material per a entitats i grup o documentació d’ús individual.