Cuenta de usuario

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ha introduït en aquest formulari formaran part del fitxer de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona amb nom “Suport a la no Discriminació i Polítiques d’Igualtat”, amb la finalitat de difondre informacions d’interès referents a novetats en els recursos pedagògics del CIRD. D'aquesta manera, li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i pot posar-se en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar qualsevol observació a l’adreça de correu electrònic cird@bcn.cat.