Convocatòria de subvencions 2018

Convocatòries de subvencions 2018

Convocatòria de subvencions en el marc del “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, “Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la Justícia Global”, per a projectes que s’ iniciïn l’any 2018.

La finalitat d’aquestes subvencions és la d'aportar els recursos necessaris per al compliment dels objectius estratègics fixats al Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau vigent  en el moment d’aprovació de la convocatòria per la Comissió de Govern.

Resolució de sol·licituds admeses i no admeses

Resolució provisional

Resolució definitiva