Subvencions Obertes

Convocatòries de subvencions obertes

Convocatòria de subvencions en el marc del “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, “Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la Justícia Global”, per a projectes que s’ iniciïn l’any 2018.

La finalitat d’aquestes subvencions és la d'aportar els recursos necessaris per al compliment dels objectius estratègics fixats al Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau vigent  en el moment d’aprovació de la convocatòria per la Comissió de Govern.

ATENCIÓ:

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, del 5 al 23 de febrer de 2018.

La forma de presentació per a concórrer a aquesta convocatòria és el canal telemàtic, a través del portal de tràmits.

Serà en aquest tràmit telemàtic on, durant el període de presentació de sol·licituds, us podreu descarregar la instància, formularis i annexos econòmics per a emplenar.

A continuació us facilitem els documents de sol·licitud en format no editable, únicament a títol informatiu.