• Elaboració del Pla Director 2017-2020

Elaboració del Pla Director 2017-2020

L’elaboració del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global (PD) per a al període 2017-2020, és una de les mesures contingudes en l’actual Pla d’Actuació Municipal (PAM) i s’està duent a terme a través d’un procés participatiu en el que s’ha comptat amb la implicació d’actors que a la nostra ciutat tenen un paper i/o una trajectòria rellevant en l’àmbit de les relacions i la cooperació internacionals, com són La Fede.cat i el Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament . La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament ha estat l’encarregada d’impulsar aquest procés participatiu i vetllar per la qualitat del mateix.

En aquest apartat del web podreu consultar els documents que s’han generat en aquest procés que culminarà amb la redacció del document final del Pla Director.