227 projectes admesos de cooperació i educació per a la justícia global

dj., 12/04/2018 - 12:46

Redacció

S’ha publicat al BOPB la relació de sol.licituds admeses i no admeses a tràmit a la convocatòria de subvencions en l’àmbit de la justícia global i la cooperació internacional de l’Ajuntament de Barcelona

S’ha publicat al BOPB la relació de sol•licituds admeses i no admeses a tràmit a la convocatòria de subvencions en l’àmbit de la justícia global i la cooperació internacional de l’Ajuntament de Barcelona.

Dels 243 projectes de cooperació i educació presentats a la convocatòria d’enguany han resultat admesos 227 i se n’han descartat 16, per incompliment de requisits administratius, que representen el 6,5% del total, la xifra més baixa dels darrers anys.

Per tipologies de projecte, 106 corresponen al Programa de Cooperació per a la Justícia Global, 26 al Programa de Cooperació a Ciutats Específiques i 111 al Programa d’Educació per a la Justícia Global.

A partir d’ara es durà a terme la valoració tècnica dels projectes admesos amb el propòsit de comunicar la resolució de la convocatòria de subvencions el proper estiu.

El pressupost previst per a subvencionar projectes de cooperació i educació per a la justícia global aquest any és de 6,82 milions d’euros (4.970.000 EUR a càrrec de pressupost 2018 i 1.850.000 EUR a càrrec de pressupost 2019, per a les segones anualitats dels projectes pluriennals), una xifra superior a la destinada l’any passat (6,62 milions d’euros). Des de fa 4 anys l’Ajuntament compleix amb el compromís de destinar el 0,7% dels ingressos propis a la cooperació internacional.

Podeu consultar l’anunci a l’enllaç següent:

http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/bopb_resolucio_sollicituds_admeses_i_no_admeses.pdf