Notícies d'interès

 Notícies destacades

  Abril 2017

Missió Tècnica a Amman (Jordània)

Entre el 24 i el 27 d’abril, una delegació de l’Ajuntament de Barcelona integrada  per personal tècnic de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional i de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitats, visita Amman ( Jordània). El programa de treball de la delegació inclou reunions amb diferents representants de l’Ajuntament d’Amman, responsables de les àrees d’atenció a les persones amb discapacitats, turisme i accessibilitat i el seguiment dels projectes d’UNICEF en els que l’Ajuntament col·labora, com  el de provisió d’aigua als 35.000 refugiats sirians del Camp d’Azraq a Jordània. En aquesta missió participen també representants del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

  Abril 2017

Espots cooperació - Espai Jove Garcilaso

El Districte de Sant Andreu, juntament amb el Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional, els equipaments, les entitats i els centres educatius del Districte, organitza durant la tardor, un munt d’activitats al voltant de la solidaritat.

Una d'elles és la creació d'una sèrie d'espots per sensibilitzar la ciutadania sobre temàtiques diverses. La passada edició del 2016 es va centrar en el tema dels conflictes internacionals i hi van participar grups de joves de l’INS Príncep de Viana, INS Joan Fuster, INS Comas i Solà i La Sala de l'Espai Jove Garcilaso .

En aquest enllaç podeu veure els espots resultants que han treballat aquests grups i els voluntaris i les voluntàries del projecte audiovisual de l'Espai Jove Garcilaso.

  Març 2017

Barcelona i Maputo un exemple de col·laboració entre smart-cities

La cooperació entre la ciutat de Maputo i Barcelona, amb prop de deu anys de trajectòria, ha donat lloc a un nombre important d’intercanvis entre ambdós ajuntaments en matèries com la gestió documental, la rehabilitació urbana, la gestió dels mercats municipals, la seguretat alimentària i el tractament dels residus sòlids urbans. Els projectes realitzats han comptat amb una dedicació important de professionals municipals i també la participació d’un grup de treball del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament derivant-se un aprenentatge mutu. Aquesta experiència de cooperació entre ambdues ciutats ha estat recollida en el vídeo  “A tale of two cities”  produït per Devex.