Notícies d'interès

 Notícies destacades

  Març 2017

Declaració de l’Ajuntament de Barcelona en favor dels drets del poble saharauí

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament del passat 24 de febrer  va acordar una declaració institucional en favor de l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí.

La declaració, que conté deu punt, insta a les autoritats implicades i amb responsabilitat en el conflicte del Sàhara, entre elles el Consell de Seguretat de les Nacions Unides i el Govern de l’Estat espanyol  a garantir la realització d’un referèndum  sobre l’autodeterminació del poble sahrauí. Igualment l’Ajuntament demana la llibertat de tots els presos polítics sahrauís i  la protecció dels drets fonamentals.

  Febrer 2017

L’Ajuntament consolida l’increment del pressupost de les subvencions de Cooperació per a la Justícia Global

S’ha aprovat la convocatòria d’enguany per valor de 6,62 milions d’euros. L’any passat ja es van dedicar de 6,61 milions, amb els que es van finançar 110 projectes.

La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional dedica el 65% del seu pressupost –de 10,15 milions– a aquesta convocatòria, i per tercer any Barcelona torna a assolir el 0,7% del pressupost municipal dedicat a la Justícia Global i Cooperació Internacional.

L’Ajuntament ha consolidat, en dos anys, l’increment del pressupost que dedica a subvencions per a projectes de justícia global i cooperació internacional. Així, si l’any passat, la convocatòria va aconseguir l’execució de 6,61 milions d’euros, que ja suposava un increment del 6,54% del pressupost aplicat a la convocatòria de l’any 2015, enguany aquesta convocatòria assoleix els 6,62 milions.

La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional destinarà l’any 2017 a projectes de convocatòria pública el 65% del seu pressupost total (sumant segones anualitats de projectes pluriennals de l’any 2016 i projectes anuals i primeres anualitats de projectes de l’any 2017). Aquesta Direcció està dotada amb una partida total de 10,15 milions d’euros per a l’exercici de 2017, una xifra amb el que el govern municipal compleix de nou el compromís de destinar el 0’7% dels ingressos propis a la Justícia Global i Cooperació Internacional. Aquesta fita ja es va assolir per primera vegada l’any 2015 amb la modificació pressupostària. L’Ajuntament de Barcelona és, d’aquesta manera, una de els administracions catalanes que més recursos destina a cooperació.

D’aquests 6.620.000 euros de la convocatòria de subvencions d’enguany, 4.820.000 aniran a càrrec de pressupost 2017 (projectes anuals i primeres anualitats de projectes pluriennals) i 1.800.000, a càrrec de pressupost 2018 (segones anualitats de projectes pluriennals).

La convocatòria preveu 10 modalitats de projectes, agrupades en tres programes: Cooperació per a la Justícia Global (2.820.000 EUR), Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques (1.925.000 EUR), centrada en reforçar els governs locals de les ciutats sòcies en el desplegament de les polítiques municipals, i Educació per a la Justícia Global (1.875.000 EUR).

A més, es consoliden les dues modalitats introduïdes en la convocatòria anterior:

– Coherència de polítiques per al desenvolupament i la responsabilitat exterior, que es dota amb 350.000 EUR.

– I educació i incidència sobre la crisi de refugiats, fluxos migratoris i desplaçaments forçats i les causes que els originen, amb una dotació de 450.000 euros.

Presentació de sol·licituds via telemàtica des de l’1 de març

Per segon any consecutiu, s’estableix la via telemàtica com a única via de presentació de sol·licituds i documentació complementària, amb l’objectiu d’agilitar els tràmits i racionalitzar el nombre de documents a presentar, que s’ha reduït substancialment.

L’any passat, quan es va instaurar la via telemàtica per primera vegada, el nombre de sol·licituds rebudes va incrementar en gairebé un 47% respecte de l’any anterior, fet que constata la bona acollida d’aquest sistema.

El termini de presentació de sol·licituds, a través del portal de tràmits de l’Ajuntament (ajuntament.barcelona.cat/tramits), serà de 15 dies hàbils, de l’1 al 21 de març.

La convocatòria, que s’ha publicat el 23 de febrer al BOPB, i els formularis de sol·licitud, a títol informatiu (en format no editable), ja estan disponibles al web de l’Ajuntament (www.bcn.cat/cooperacio).

 

  Desembre 2016

Barcelona subvenciona 110 projectes de Cooperació per a la Justícia Global amb un pressupost total de 6,5 milions d’euros

»      A la convocatòria 2016, la primera que s’ha fet exclusivament per via telemàtica, s’hi han presentat  213 projectes, gairebé un 47% més que l’any anterior.

»      L’Ajuntament destinarà 6.5 milions d’euros a subvencionar projectes de Cooperació per a la Justícia Global, un 6,5% més de pressupost que a la convocatòria anterior.

»      Gairebé la meitat de projectes subvencionats són d'Educació  i Incidència per a la Justícia Global, fet que reafirma la bona acollida que ha tingut per part de les ONG’s l’aposta municipal per un model de cooperació de banda ampla, basada en la cerca d’un rol globalment responsable per a la ciutat de Barcelona

 L’Ajuntament de Barcelona ha publicat al BOPB la resolució definitiva de la convocatòria de subvencions de Cooperació per a la Justícia Global, que permetrà finançar 110 projectes dels 213 projectes que s’havien presentat en aquesta convocatòria, la primera que s’ha fet exclusivament per via telemàtica i on s’han incrementat un 46,9 % el nombre de propostes rebudes respecte al 2015.

Així doncs, fruit d’aquest procés que ha liderat la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional i que ara culmina podran rebre finançament el 63,58% dels projectes valorats, és a dir, que reunien els requisits administratius per passar a valoració tècnica.

 El pressupost total aplicat a la convocatòria d’ajuts és de 6.560.256,51 EUR (4.819.916,70 EUR de pressupost 2016 i 1.740.339,81 EUR de pressupost 2017 per donar continuïtat als projectes pluriennals). Aquesta xifra representa un increment del 6,54% del pressupost aplicat a la convocatòria de l’any passat (402.852 euros més que 2015). Amb aquest volum de subvencions, el Govern Municipal compleix de nou el compromís de destinar el 0’7% dels ingressos propis a la Justícia Global i Cooperació Internacional, fita ja assolida, per primera vegada, l’any 2015 amb la modificació pressupostària.

 La distribució per modalitats dels 110 projectes que rebran finançament de l’Ajuntament de Barcelona s’agrupa en tres programes:

-Programa de Cooperació Internacional per a la Justícia Global: 44

-Programa de Cooperació Internacional per a Ciutats Específiques: 13

-Programa d’Educació per a la Justícia Global: 53

 El canvi de l’orientació de la política de cooperació iniciat cap un model de cooperació de banda ampla, orientada a fer de Barcelona una ciutat globalment responsable, explica en bona part la molt bona reacció que hi ha hagut de la convocatòria per part de les organitzacions de la societat civil i on destaca especialment que gairebé la meitat de projectes subvencionats ho siguin d'Educació per a la Justícia Global.

 La distribució del pressupost per àrees geogràfiques, en els Programes de Cooperació Internacional i Ciutats Específiques, és la següent:

  • Mediterrània: 29%
  • Àfrica: 28%
  • Amèrica Llatina: 42%
  • Altres: 1%

 La convocatòria manté els tres programes dels darrers anys, que ara s’agrupen sota els epígrafs de: Cooperació per a la Justícia Global; Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques (centrada en reforçar els governs locals de les ciutats sòcies en el desplegament de les polítiques municipals); i Educació per a la Justícia Global (esforços que es fan a casa nostra per a educar i incidir sobre les causes que tenen l’origen aquí (per ex. justícia climàtica, bloqueig a l’acollida de refugiats, etc).

 Les modalitats introduïdes com a novetat enguany són la de coherència de polítiques públiques i responsabilitat global;  i la de sensibilització i incidència en temàtica de refugi i asil.  Aquestes modalitats se sumen a les ja existents, que marquen les línies prioritàries de la convocatòria: Mediterrània, Àfrica, Amèrica Llatina, Altres; LGTB, Emprenedoria dones, Crisis de llarga durada, Intervencions d’emergència i postemergència; Ciutats específiques; Educació per a la Justícia Global, Aprenentatge i Servei.

 Entre els projectes de Cooperació per a la Justícia Global que rebran finançament municipal aquest any hi ha projectes vinculats a: la gestió de l’aigua a Gaza, el suport a dones i joves com a agents de pau a Colòmbia, la protecció de defensores dels drets humans a El Salvador i Mesoamèrica, la reducció de la discriminació del col•lectiu LGTB a Dakar, la disminució de les violències de gènere a la República Democràtica del Congo, el suport al desenvolupament econòmic local a L’Havana i  la promoció de la governança democràtica local a Tetuan, per citar-ne alguns.

 Pel que fa a l’Educació per a la Justícia Global, es donarà suport  a iniciatives de sensibilització en l’àmbit d’energies alternatives, prevenció de la violència de gènere i promoció dels drets humans; i a projectes educatius d’aprenentatge i servei orientats a treballar el comerç just i responsable, les desigualtats de gènere i el dret a l’alimentació i sobirania alimentària. Així mateix, es finançaran projectes de denúncia i mobilització ciutadana en l’àmbit de la banca ètica, contractació pública responsable, i aliances de ciutats contra els tractats de comerç internacional com el TTIP. I també es donarà suport a projectes de visibilització de les persones refugiades i de la vulneració dels seus drets a través d’instruments educatius i artístics.

 La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, que depèn de la primera tinència d’Alcaldia, dedica el 73,56% del seu pressupost 2016 a finançar projectes de convocatòries públiques (els projectes anuals i les primeres anualitats dels pluriennals de la convocatòria 2016 i les segones anualitats dels projectes de la convocatòria 2015). Des de fa 2 anys la Direcció gestiona el 0’7% dels ingressos propis de l’Ajuntament, fet que la situa com la primera agència de cooperació de Catalunya per davant de la de la Generalitat.

 La resolució definitiva de la convocatòria de subvencions es pot consultar a l’enllaç següent:

http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/resolucio_definitiva_bopb.pdf