• Notícies d'interès

 Notícies destacades

  Març 2017

Barcelona i Maputo un exemple de col·laboració entre smart-cities

La cooperació entre la ciutat de Maputo i Barcelona, amb prop de deu anys de trajectòria, ha donat lloc a un nombre important d’intercanvis entre ambdós ajuntaments en matèries com la gestió documental, la rehabilitació urbana, la gestió dels mercats municipals, la seguretat alimentària i el tractament dels residus sòlids urbans. Els projectes realitzats han comptat amb una dedicació important de professionals municipals i també la participació d’un grup de treball del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament derivant-se un aprenentatge mutu. Aquesta experiència de cooperació entre ambdues ciutats ha estat recollida en el vídeo  “A tale of two cities”  produït per Devex.

 

  Març 2017

Declaració de l’Ajuntament de Barcelona en favor dels drets del poble saharauí

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament del passat 24 de febrer  va acordar una declaració institucional en favor de l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí.

La declaració, que conté deu punt, insta a les autoritats implicades i amb responsabilitat en el conflicte del Sàhara, entre elles el Consell de Seguretat de les Nacions Unides i el Govern de l’Estat espanyol  a garantir la realització d’un referèndum  sobre l’autodeterminació del poble sahrauí. Igualment l’Ajuntament demana la llibertat de tots els presos polítics sahrauís i  la protecció dels drets fonamentals.

  Febrer 2017

L’Ajuntament consolida l’increment del pressupost de les subvencions de Cooperació per a la Justícia Global

S’ha aprovat la convocatòria d’enguany per valor de 6,62 milions d’euros. L’any passat ja es van dedicar de 6,61 milions, amb els que es van finançar 110 projectes.

La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional dedica el 65% del seu pressupost –de 10,15 milions– a aquesta convocatòria, i per tercer any Barcelona torna a assolir el 0,7% del pressupost municipal dedicat a la Justícia Global i Cooperació Internacional.

L’Ajuntament ha consolidat, en dos anys, l’increment del pressupost que dedica a subvencions per a projectes de justícia global i cooperació internacional. Així, si l’any passat, la convocatòria va aconseguir l’execució de 6,61 milions d’euros, que ja suposava un increment del 6,54% del pressupost aplicat a la convocatòria de l’any 2015, enguany aquesta convocatòria assoleix els 6,62 milions.

La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional destinarà l’any 2017 a projectes de convocatòria pública el 65% del seu pressupost total (sumant segones anualitats de projectes pluriennals de l’any 2016 i projectes anuals i primeres anualitats de projectes de l’any 2017). Aquesta Direcció està dotada amb una partida total de 10,15 milions d’euros per a l’exercici de 2017, una xifra amb el que el govern municipal compleix de nou el compromís de destinar el 0’7% dels ingressos propis a la Justícia Global i Cooperació Internacional. Aquesta fita ja es va assolir per primera vegada l’any 2015 amb la modificació pressupostària. L’Ajuntament de Barcelona és, d’aquesta manera, una de els administracions catalanes que més recursos destina a cooperació.

D’aquests 6.620.000 euros de la convocatòria de subvencions d’enguany, 4.820.000 aniran a càrrec de pressupost 2017 (projectes anuals i primeres anualitats de projectes pluriennals) i 1.800.000, a càrrec de pressupost 2018 (segones anualitats de projectes pluriennals).

La convocatòria preveu 10 modalitats de projectes, agrupades en tres programes: Cooperació per a la Justícia Global (2.820.000 EUR), Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques (1.925.000 EUR), centrada en reforçar els governs locals de les ciutats sòcies en el desplegament de les polítiques municipals, i Educació per a la Justícia Global (1.875.000 EUR).

A més, es consoliden les dues modalitats introduïdes en la convocatòria anterior:

– Coherència de polítiques per al desenvolupament i la responsabilitat exterior, que es dota amb 350.000 EUR.

– I educació i incidència sobre la crisi de refugiats, fluxos migratoris i desplaçaments forçats i les causes que els originen, amb una dotació de 450.000 euros.

Presentació de sol·licituds via telemàtica des de l’1 de març

Per segon any consecutiu, s’estableix la via telemàtica com a única via de presentació de sol·licituds i documentació complementària, amb l’objectiu d’agilitar els tràmits i racionalitzar el nombre de documents a presentar, que s’ha reduït substancialment.

L’any passat, quan es va instaurar la via telemàtica per primera vegada, el nombre de sol·licituds rebudes va incrementar en gairebé un 47% respecte de l’any anterior, fet que constata la bona acollida d’aquest sistema.

El termini de presentació de sol·licituds, a través del portal de tràmits de l’Ajuntament (ajuntament.barcelona.cat/tramits), serà de 15 dies hàbils, de l’1 al 21 de març.

La convocatòria, que s’ha publicat el 23 de febrer al BOPB, i els formularis de sol·licitud, a títol informatiu (en format no editable), ja estan disponibles al web de l’Ajuntament (www.bcn.cat/cooperacio).