Notícies d'interès

 Notícies destacades

  novembre 2016

Manifest per al tancament del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE)

Les entitats, organitzacions i persones membres del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament han expressat de forma majoritària la seva adhesió al manifest en el que se sol.licita el tancament del CIE. Aquest manifest està basat en el que va aprovar, amb la mateixa finalitat, el Consell Municipal d’Immigració el passat dia 25 d’octubre del 2016.

 VEURE EL TEXT DEL MANIFEST

  Novembre 2016

Jornades "Frontera Sur: Diálogos México Catalunya"

Del 15 al 19 de novembre 2016

Amb l’objectiu d’analitzar, valorar i donar a conèixer alguns elements de la situació actual de la migració, els drets humans i les fronteres a Mèxic, l’entitat Taula per Mèxic organitza les Jornades Frontera Sur: Diálogos México Catalunya que tindran lloc a Barcelona.

 

Les Jornades inclouran una conferencia inicial del pare Alejandro Solalinde, “Todos somos migrantes”; dues taules rodones amb la participació d’acadèmics mexicans entorn el  tema exposat y casos paradigmàtics de la impunitat que rodeja les denúncies de les violacions dels drets humans; una conferencia sobre “El periodisme y els drets humans a Mèxic”a càrrec del reconegut periodista mexicà José Gil Olmos y una diàleg públic entorn el seu darrer llibre.

 

En la realització d’aquestes activitats, que són obertes a tothom, hi participa la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona, Casa Amèrica Catalunya, la Universitat de Girona, UNAM, UACM, ECOSUR, CIESAS i la llibreria Altaïr.

 Programa jornades

 

  Novembre 2016

El Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament a favor del tancament del CIE Barcelona

El passat dia 24 d’octubre el Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament va reprendre la seva activitat en una reunió del plenari en la que els/les  assistents es van posicionar a favor del tancament del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona i van acordar elaborar un manifest que expressi aquesta petició.

 

En el transcurs de la reunió es van tractar temes d’ordre intern del Consell com la constitució de grups de treball per als temes d’interès comú dels/de les  membres, com és l’elaboració del nou Pla Director de Justícia Global 2016-2020 i l’aplicació del principi de coherència en les polítiques municipals per al desenvolupament. Igualment, es va decidir proposar el nomenament de la Sra. Míriam Acebillo, presidenta de la Fede.cat, com a vicepresidenta d’aquest Consell.