• Subvencions Obertes

Convocatòries de subvencions obertes

Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions en el marc del “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, “Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques”  i  “Programa d’Educació per a la Justícia Global”, tenint en compte les especificitats que els són pròpies i per a projectes que s'iniciïn l'any 2017.

ATENCIÓ:

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, de l'1 al 21 de març de 2017.

La forma de presentació per a concórrer a aquesta convocatòria és el canal telemàtic, a través del portal de tràmits.

Serà en aquest tràmit telemàtic on, durant el període de presentació de sol·licituds, us podreu descarregar la instància, formularis i annexos econòmics per a emplenar.

A continuació us facilitem els documents de sol·licitud en format no editable, únicament a títol informatiu.