Accions compartides amb les entitats de l’àmbit de la salut i suport a famílies que cuiden persones malaltes

La Xarxa pel suport a les famílies cuidadores es va crear l'abril de 2007 amb la finalitat de facilitar a les famílies que cuiden persones afectades per malalties, informació i assessorament des de l’escolta atenta, difondre els seus drets, fer que les polítiques de salut i socials les tinguin presents, connectar-les amb els i les professionals, i, sensibilitzar la societat sobre la tasca que fan. En definitiva, estar al costat de les famílies que cuiden.

La xarxa està formada per:

  • Entitats que faciliten acollida, orientació i informació a famílies; i serveis pensats i concebuts per a donar resposta a les necessitats específiques que comporta l’atenció i la cura de diferents malalties i realitats. I que, juntament amb la formació i el recolzament de l’entitat, acompanyen i donen un respir a moltes famílies.
  • Institucions públiques, que treballen en la planificació i la gestió dels Serveis Socials i de Salut
  • Col·legis Professionals (la medicina, la infermeria, el treball social, la psicologia) que treballen per a què els seus i les seves professionals coneguin la realitat de la persona que cuida i incorporin l’atenció al cuidador/a com a part intrínseca del contingut de la professió.

Els seus objectius són:

  • Donar visibilitat a la tasca de les persones que cuiden als seus familiars i promoure el reconeixement públic de la seva contribució.
  • Difondre els seus drets i incorporar les seves necessitats a l’agenda pública, fent que les polítiques sanitàries i socials les tinguin presents.
  • Treballar amb els i les professionals de la medicina, la infermeria, el treball social i la psicologia per millorar conjuntament l’atenció i el suport a aquestes persones des dels Serveis Socials i de Salut.
  • Facilitar informació sobre les entitats que ofereixen serveis d’acollida i d’orientació a les famílies que les connecten amb altres i estan al seu costat ajudant-les a afrontar aquesta situació.