Augment de la transparència, rendiment de comptes i participació ciutadana en la sanitat pública

L’Ajuntament aposta per:

  • fomentar la transparència als espais on es prenen decisions clau sobre assistència sanitària amb representació municipal, com el Consorci Sanitari de Barcelona;
  • potenciar els consells de Salut de districte i experimentar la posada en marxa de les comissions de participació de les àrees bàsiques de Salut i de grans centres sanitaris com a espais de rendiment de comptes i participació ciutadana en la planificació, gestió i avaluació dels serveis sanitaris finançats amb diners públics;
  • millorar i vetllar pels canals de reclamació i recollida de queixes i propostes de la ciutadania usuària dels serveis de salut.