Pla d’acció sobre drogues 2017-2020

L’Ajuntament de Barcelona impulsa la renovació del pla que marca i coordina la política sobre drogodependències de les diverses àrees, amb accions de prevenció, reducció de danys i atenció de persones amb addicció i les seves famílies, i en comparteix les línies amb el Grup Polític de Drogues, amb representació de tots els grups municipals i les entitats del sector.

Entre els aspectes que cal reforçar s’inclouen la prevenció en joves en l’entorn escolar i comunitari, en entorns de consum, i a noves addiccions.

Fa prop de trenta anys que la ciutat de Barcelona va dur a terme el primer Pla d’acció sobre drogues, gràcies al qual es va poder configurar l’anomenat “model Barcelona de resposta al problema de les drogues”, que va permetre abordar la problemàtica, i que ha nodrit els successius plans d’acció.

El Pla d’acció sobre drogues de Barcelona és el document que recull les polítiques i actuacions de l’Ajuntament de Barcelona per prevenir i reduir el consum de drogues i els seus efectes negatius en les persones, les famílies i la societat. El Pla s’elabora amb la col·laboració dels representants de l’Administració, l’ASPB, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, professionals, entitats i associacions involucrats en les drogodependències.