Pla d’equipaments sanitaris 2016-2023

L’objectiu d’aquest pla és fer front a les necessitats d’equipaments sanitaris a la ciutat, apostant perquè la sanitat pública sigui universal, equitativa i de qualitat, propera i accessible per a tothom.

S’elabora a partir de les necessitats expressades al territori i als consells de Salut, i prioritza les inversions per reforçar les xarxes d’atenció primària, la salut mental i addiccions, i la capacitat pública en àrees com l’atenció sociosanitària i la rehabilitació. Es revisa l’accessibilitat amb transport públic a tots els equipaments sanitaris.