Reducció de les externalitzacions i les privatitzacions de serveis sanitaris

L’Ajuntament es proposa:

  • analitzar les externalitzacions i privatitzacions de serveis sanitaris públics, revisar-ne els impactes i treballar en el si del Consorci Sanitari de Barcelona per evitar proporcionar recursos de la sanitat pública a entitats privades amb ànim de lucre;
  • utilitzar al màxim la capacitat dels centres sanitaris públics, destinant a la prestació de servei públic les àrees tancades o utilitzades per a activitat privada;
  • promoure noves inversions per ampliar la capacitat de la sanitat pública.