Reforç i extensió del programa “Salut als barris” en els 18 barris en pitjor situació

Des del 2007 es desenvolupa l’estratègia de salut comunitària “Barcelona salut als barris” als barris més desfavorits de la ciutat. Aquesta estratègia té per objectiu millorar la salut i qualitat de vida de les persones que viuen als barris i reduir les desigualtats socials i de salut que es donen entre aquests barris i la resta de la ciutat.

L’any 2016 s’estén el programa a set dels divuit barris en pitjor situació socioeconòmica i de salut que encara no el tenien, i es treballa la coordinació i integració amb el Pla de barris en els quinze barris beneficiaris del Pla.

El programa s’inicia a cada barri amb un diagnòstic i una priorització de problemes compartida amb serveis del barri i agents veïnals, i després es duen a terme intervencions per millorar habilitats parentals, fomentar l’oci saludable, reduir addiccions en joves i solitud en gent gran, entre altres, tot des d’una perspectiva de col·laboració entre els serveis i les entitats del barri.