Esteu aquí

Cultura

El Districte ha fet una forta  aposta per la difusió i visualització del gran llegat de cultura popular i tradicional catalana que s’hi desenvolupa, d’una banda comptant amb  la tasca del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, així com donant suport a les nombroses entitats d’aquest àmbit. També a partir dels diferents projectes culturals que es porten a terme al Districte: Sant Jordi, Cavalcada Tres Tombs, Flama del Canigó, Calidoscopi cultural...

En la mateixa línia de foment de la participació, s’està donant impuls a la Música, posant en marxa  nous projectes com el Festival de Jazz de Sant Andreu Jazzing, el Concurs de Composició de Cant Coral,  es Veus de la Trinitat, els Concerts de Música al barris o les Nits de Jazz, sumats  a la tasca desenvolupada a l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu i l’Escola Superior de Música – Taller de Músics.

Altres projectes destacats donen impuls a: 

  • La creació artística, com el Premi Miquel Casablancas, el Festival  VisualSound o la Mostra Dr. Mabuse de curtmetratges
  • La difusió del coneixement històric del barris del Districte, materialitzat en una guia turística que recull itineraris dels racons amb més història del Districte de Sant Andreu.
  • La promoció i difusió de les Arts Escèniques (teatre i dansa) a través de l’àmplia oferta del SAT! Sant Andreu Teatre i les diferents mostres de teatre amateur (Formul’Art Escènic, Teló amunt, 7 de Teatre...) que incorporant un element de formació important. 

L’oferta d’espectacles familiars així com la de tallers es vehicula a través de la xarxa de Centres Cívics i equipaments Culturals dels Districte, formada per 10 centres que treballen de manera coordinada, juntament amb les quatre Biblioteques, els cicles culturals del  Districte i la ciutat

A partir d’una cartera de serveis compartida, els centre cívics dinamitzen projectes de suport a la creació, al teixit associatiu, difusió cultural alhora que fomenten la informació i la formació. Són un espai de trobada per a compartir coneixement i projectes.

Des dels centres cívics, casals de barri i des del Centre Municipal de Cultura Popular i del Centre Cultural Can Fabra, el Districte de Sant Andreu dóna forma a un projecte d’impuls de la cultura al territori i de treball en xarxa. I, des d’aquesta perspectiva, s’ha avançat sobre tot en el reforç de l’agenda d’actuacions i espectacles que aposta per una exhibició de proximitat, amb la doble finalitat de ser una oferta cultural accessible a la ciutadania i la de formació de públics i extensió dels hàbits de consum cultural.