Esteu aquí

Gent gran

El Programa de la Gent Gran es vehicula a través de dos àmbits - els espais i casals de gent gran i el programa de promoció de la gent gran- i que la mesura de govern per a la Promoció de l’Envelliment Actiu de les Persones Grans del Districte de l’Eixample 2013-2015, aprovada de forma simultània en els plenaris dels 10 Districtes del març del 2013, ha aconseguit reforçar.

L’envelliment actiu és la nova conceptualització del treball que des de fa anys es ve desenvolupant des del Programa de la Gent Gran del Districte de Sant Andreu i que es basa en la idea de treballar per a la participació activa de les persones grans, afavorint la seva promoció personal i col·lectiva. Entre els eixos estratègics que emmarquen el Pla destaquen:

    1    La gestió de la qualitat dels casals i espais de gent gran municipals.

    2    La promoció de la participació social de les persones grans a la ciutat.

    3    La promoció de la salut de les persones mentre aquestes envelleixen.

Espais i casals de gent gran

Totes les activitats que s’ofereixen des dels cinc Casals de Gent Gran estan dissenyades sobre aquesta premissa i també la de fomentar el voluntariat i l’autoorganització. Els cinc equipaments municipals són: Casal de Gent Gran Navas, Casal de Gent Gran La Palmera, Casal de Gent Gran Mossèn Clapés, Casal de Gent Gran Bon Pastor i Casal de Gent Gran Baró de Viver.

Promoció gent gran

El Programa de Promoció de la Gent Gran és un conjunt coordinat d’actuacions dirigides a potenciar la participació de la gent gran al si de la societat, i també com una eina de prevenció, donada la importància de mantenir-se actius per a una bona qualitat de vida i un envelliment digne.

Algunes de les accions a destacar dins d’aquest apartat són: Movem-nos amb la Gent Gran i Dia Internacional de la Gent Gran.