Esteu aquí

Aprovat el projecte de reforma del carrer Gran de Sant Andreu

dt., 19/12/2017 - 13:59

El Govern municipal aprova el projecte de reurbanització en el tram entre la rambla de Fabra i Puig i el carrer de Joan Torras per convertir-lo en una via cívica de gran qualitat urbana.

L’Ajuntament de Barcelona convertirà el carrer Gran de Sant Andreu en un vial cívic i pacificat. La Comissió de Govern ha aprovat inicialment el projecte de reurbanització de la via en el tram comprès entre la rambla de Fabra i Puig i el carrer de Joan Torras, al districte de Sant Andreu, amb l’objectiu d’augmentar l’espai per al vianant, millorar la qualitat urbana i afavorir el comerç de proximitat. Per aconseguir-ho, es dotarà el carrer de plataforma única per tal que els veïns i veïnes disposin d’un nou eix de passeig amb zones d’estada al barri.

El projecte neix d’un ampli procés participatiu previ a encarregar el projecte i dóna resposta a les necessitats de rehabilitar el carrer i impulsar la recuperació d’espai per vianants en el principal eix comercial i cívic del Districte de Sant Andreu.

L´avantprojecte abasta tot el carrer Gran de Sant Andreu, que s’ executarà en dues fases, la primera entre Fabra i Puig i Joan Torras, i la segons fase, entre Joan Torras i la Plaça Mossèn Clapés. Les obres estan pressupostades en 4.941.855,74 euros, i està previst que comencin el març que ve i finalitzin al cap d’un any.

En concret, l’actuació es desenvoluparà sobre un tram de 850 metres de longitud i una superfície total de 15.226 metres quadrats. El canvi principal que experimentarà Gran de Sant Andreu és el seu pas a plataforma única, de manera que la prioritat serà per a vianants i bicicletes, i desapareixerà la calçada segregada actual i l’espai exclusiu per a vehicles

La proposta recull les peticions i inquietuds manifestades pels veïns i veïnes durant la redacció de l’avantprojecte, que reflectien la voluntat de disposar d’una una via pacificada que connecti els carrers adjacents.

També s’ha treballat amb entitats socials per garantir criteris d’accessibilitat universal en la proposta d’urbanització. Concretament, han participat en les sessions de treball la plataforma “Carrers per tothom” participació amb l’aportació a les sessions de treball ECOM, ONCE i l’IMI.

Durant els anys 2014 i 2015, es van fer sessions diverses de participació i un estudi en profunditat d’alternatives de disseny per al Carrer Gran. En aquelles sessions es va treballar de manera específica amb diferents col·lectiu representants del veïnat de Sant Andreu. També es van fer dues sessions en el marc dels debats del PAD l’hivern de 2016.

La secció tipus de plataforma única comptarà amb una franja central d’un mínim de 3,5 metres d’amplada, pensada per a la circulació a velocitat reduïda, el pas de vehicles de serveis i les bicicletes. En funció de la disponibilitat d’espai que l’arbrat existent permeti en cada tram, aquesta franja serà més ampla, i es generaran uns espais d’entre 1,9 i 2 metres on es disposaran els contenidors de neteja, zones de càrrega i descàrrega, places d’aparcament i parterres. A cada banda, els espais que conformaran les voreres estaran delimitats per les façanes i una doble alineació de lledoners.

A més, s’actualitzaran i renovaran tots els elements de la urbanització del carrer i la pavimentació, i es milloraran els serveis i les xarxes de telecomunicacions i drenatge. Pel que fa al verd, l’arbrat existent és i continuarà sent un dels trets fonamentals del carrer. Per tant, el projecte contempla la conservació dels exemplars existents, i es reforçarà la vegetació amb arbustos i nous parterres.

Per últim, el projecte també inclou un tram del carrer de Malats, l’espai públic existent a la cruïlla entre els carrers de Rubén Darío i Riera de Sant Andreu, així com una petita superfície de tots els carrers transversals integrar el disseny de la proposta dins l’entorn urbanitzat.