Esteu aquí

Obres d’execució del nou mercat del Bon Pastor

dt., 20/12/2016 - 13:47

 

Les obres d’execució del nou mercat del Bon Pastor començaran el proper 2 de gener de 2017 i el termini d’execució de les obres és de 22 mesos.

L’actuació consisteix en la construcció d’un edifici destinat a mercat segons l’aprofitament de les possibilitats urbanístiques del solar. L’ocupació en planta de l’edifici és màxima i s’alinea amb els vials que l’envolten.

En fase d’obres l’ocupació inclou la vorera i l’aparcament en semibateria del c. Estadella per poder executar els murs pantalla en la línea de façana. També inclou la zona verda i de jocs infantils situada entre el solar i l’edifici del c. Llinars del Vallès per ubicar instal·lacions d’obra, i una part de la vorera del c. Sant Adrià que serà l’accés principal a l’obra.

En la fase d’implantació es desmuntarà mobiliari urbà i arbrat. S’habilitaran i senyalitzaran dos passos de vianants per creuar el c. Estadella abans i després de l’obra, i es desmuntarà i pintarà de negre el pas actual. Durant la fase de muntatge de les encavallades de la coberta, caldrà s’ampliarà l’ocupació de vorera propera al c. Sant Adrià, incloent la zona de la font que serà degudament protegida.

S’’han iniciat els tràmits per fer la inspecció dels edificis que en el seu cas s’hagin d’auscultar per comprovar la integritat estructural.

La retirada de l’arbrat es realitzarà amb la autorització de Parcs i Jardins i seguint els requeriments que s’indiquin.