Esteu aquí

Pavimentació del passeig central de la Rambla Onze de Setembre

dv., 09/12/2016 - 15:49

El 20 de desembre de 2016 comencen les obres d’arranjament del paviment del passeig central de la Rambla Onze de Setembre al tram entre el C/Gran de Sant Andreu i el C/ de Santa Coloma.

L’objecte de la present actuació és la substitució de l’actual paviment del passeig central de la Rambla de l’Onze de Setembre, entre els carrers Santa Coloma i Gran de Sant Andreu, al Districte de Sant Andreu, tot millorant les condicions de la urbanització i ordenant les activitats. Aquesta és la primera intervenció puntual que tindrà lloc al passeig central de la Rambla, l’àmbit del qual està previst d’arranjar en la seva totalitat mitjançant actuacions successives per trams encara no programades en calendari.

El paviment actual, consistent en lloses de pedra calcària, es troba molt deteriorat per l’ús i cal procedir a la seva substitució. La nova pavimentació de mescla bituminosa en calent ha estat seleccionada tenint en compte les seves bones prestacions quant a posada en obra, preu i durabilitat, i ha estat concebuda per tal de donar continuïtat i uniformitat, proporcionant una imatge de conjunt al bulevard sobre el qual s’assenta. Per ordenar els usos existents, s’executarà un paviment gravat que distingirà l’àrea destinada a vianants del paviment llis reservat per a altres usos, entre els quals es troben les terrasses dels locals d’oci.

A grans trets, l’obra consistirà en la demolició del paviment existent i l’execució de la nova pavimentació. A més, s’executarà un prisma de serveis per a la canalització de l’enllumenat destinat a les terrasses. El mobiliari urbà existent es desmuntarà a l’inici de l’obra i posteriorment es tornarà a ubicar.