Esteu aquí

Dos dels pisos buits expedientats per no ser al Registre són de Sant Andreu

divendres, abril 13, 2018 - 13:11

L’Ajuntament de Barcelona i el Districte vetllen perquè els pisos buits s’inscriguin al registre de la Generalitat de Catalunya.

En aquells casos en que l’Entitat Financera no té inscrit un pis inspeccionat en aquest registre de pisos buits, l’Ajuntament incoa l’expedient sancionador. Ara mateix hi ha cinc pisos d’entitats financeres amb expedients oberts per no haver efectuat la corresponent inscripció i dos són al Districte de Sant Andreu.

Mentre actuen els serveis d’Inspecció municipal, el Districte constituirà la Taula de Disciplina que estarà formada per les següents persones:

  • Cap de Departament de Llicències i Inspecció
  • Secretari o persona en qui delegui.
  • Director dels Serveis Jurídics i Patrimonials de l’IMHAB o persona en qui delegui.
  • Directora de la Unitat de disciplina d’Habitatge de l’IMHAB.
  • Director de l’Oficina d’Habitatge del Districte