Esteu aquí

Comissió de Govern del Districte

La Comissió de Govern del Districte és l'òrgan executiu que assisteix el regidor o la regidora del Districte. 

Està formada per: 
•    El regidor o la regidora del Districte.
•    Cinc consellers i conselleres.

Es reuneix una vegada al mes de manera ordinària.