You are here

Comerç

Promoció de l’associacionisme comercial

El Districte de Sant Andreu promou totes les associacions i eixos comercials, tenint especial interès en revitalitzar el comerç de la Sagrera i la seva associació de comerciants. Així mateix, també treballa per enfortir els teixits comercials de barris com el Bon Pastor o Baró de Viver, a través del Pla de barris, i a la Trinitat Vella, a través del Pla integral.

El 2014, es van signar tres convenis per fomentar la col·laboració entre les diferents associacions de comerciants, amb la finalitat de poder gaudir d’una gestió professionalitzada per enfortir-les i poder promoure millor el comerç de proximitat. (Eix Margall/UBCI, SAAC/Mercat Felip II, i  Sant Andreu Nord Comerç, A.C. Trinitat Vella i A.C. Bon Pastor).

Pla de comerç

Amb l'elaboració del Pla de comerç del Districte, seguint les pautes del Pla de d’impuls i suport al comerç de Barcelona, s'ha comptat amb la participació del teixit associatiu i els eixos comercials del districte.

Promoció del comerç de proximitat, reforç de la implantació del comerç de qualitat i defensa del seu valor social

A Sant Andreu es dóna suport en totes les activitats que duen a terme les 8 associacions, eixos comercials i 3 mercats municipals, un total de més de 29 activitats (festes de comerç al carrer, mostra de comerç multicultural, mostra de vins i gastronomia, activitats de Nadal, trenets, tastets de nit, comerç de nit, passarel·la de moda al carrer, etc.). A més s'ha iniciat la ruta de tapes "Atrapa la Tapa!" amb la participació de 40 establiments de tot el districte.

Pel que fa al Pla de turisme de Sant Andreu, s'ha creat un itinerari turístic de les botigues singulars del districte, que inclou 11 establiments singulars.

A més, a la plaça d'Orfila s'hi pot trobar la primera pantalla tàctil amb informació comercial associada a les activitats socials i culturals de Barcelona, que promou la cerca i informació del comerç associat de proximitat. 

Participació del comerç en diversos projectes:

  • Comerç i escoles: 6 botigues del districte, 13 escoles (7 del districte), 40 visites i 707 alumnes.
  • Camins escolars: s’està treballant en el primer camí escolar del districte i que ha estat a petició de l’Eix comercial de Sant Andreu.
  • Projecte de diversificació curricular, iniciat al barri de Sant Andreu, han participat 6 comerços.
  • Participació en el projecte Radars.


Garantia del coneixement i la formació dels comerciants i reforç de la innovació i l’adaptació permanent en el món del comerç, apostant per l’emprenedoria

Durant el 2014 dins del programa Obert al Futur, s’han fet al Districte de Sant Andreu 22 càpsules formatives diferents amb 641 inscripcions i 336 participacions.

  • 12 càpsules formatives en estratègia i gestió.
  • 10 càpsules formatives en competència TIC.