You are here

Educació

Pla de suport a l’alumnat d’ESO. Suport a l’estiu, èxit al setembre. Impulsat pel Consorci d’Educació de Barcelona

Amb l’objectiu de  donar suport a l’alumnat de secundària amb assignatures suspeses al juny que es presenta a la recuperació al setembre, aprofitant la metodologia i estructura de funcionament del programa Èxit1 de reforç escolar que es desenvolupa durant el curs. Hi participen els instituts Ernest Lluch, Poeta Maragall, Fort Pius, i l’escola Marillac. Cadascun dels instituts va tenir una mitjana de 4 amics@grans, un/a coordinador/a de centre i un coordinador de zona.

Patis escolars oberts als barris. En col·laboració amb L’ Institut d’Educació de Barcelona (IMEB)

Oferta alternativa de lleure pels infants, pels joves i per les seves famílies, a través d’activitats de dinamització obertes i gratuïtes, tot optimitzant l’ús dels centres escolars. Hi participen 6 centres de primària del districte (escola El sagrer, escola Baró de Viver, escola Pompeu Fabra, escola Ignasi Iglesias, escola Bernat de Boïl, escola Ramon Berenguer III).

Biblioteques escolars obertes als barris. En col·laboració amb L’ Institut d’Educació de Barcelona (IMEB)

Vinculades als patis oberts. Faciliten espais suficientment preparats i adequats per estudiar o fer els deures. Hi participen dos dels 6 centres que tenen patis oberts (escola Pompeu Fabra i escola Baró de Viver).

II Congres de la ciència. Impulsat pel Centre de Recursos Pedagògics (CRP)

26, 27 I 28 de maig a l’Espai Josep Bota. Promoció del mètode científic en l’àmbit escolar. Compta amb la participació de 9 escoles i 790 nens i nenes (Bernat de Boïl, Dr. Ferran i Clua, El Sagrer, Eulàlia Bota, L’estel; Pegaso, Pompeu Fabra, Ramón i Cajal i Mare de Déu de la Soledat).

Projecte + Educació. Impulsat per la Comunitat Educativa dels Barris de Baró de Biver i Bon Pastor

Neix de la voluntat d’explorar i sumar les possibilitats de participació i col•laboració entre totes les persones que formem part de la comunitat, per incrementar oportunitats educatives per a tothom, tot creant projectes que generen cohesió entre persones, comunitats i centres educatius i tirant endavant activitats conjuntes i d’interès compartit. Tots els sectors de la comunitat (alumnat, famílies, professionals i voluntariat), s’ impliquem en la priorització dels objectius i els projectes, i es comprometem en el seu assoliment. 

En aquest projecte hi estan implicades escoles bressol municipals, escoles d’educació  infantil i primària, Instituts i 1 centre concertat, dels barris Baró de Viver i Bon Pastor (escola La Maquinista, escola Baró de Viver, escola Bernat de Boïl, escoles bressol -Caminet del Besós i Les Quatre Torres-, institut Dr. Puigvert i escola l’Esperança), CRP Sant Andreu, districte de St. Andreu, professorat de la Universitat de Barcelona i el grup de recerca Fòrum IDEA de la UAB.

A partir d’aquest curs, entitats i equipaments culturals de l’entorn es sumen a la iniciativa, amb el projecte “Universitat de +Educació, la universitat del temps lliure” 


INICIATS CURS 14-15

Projecte de diversificació curricular. Impulsat pel Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona

Hi participen quatre instituts del districte (Institut Dr. Puigvert, i Institut Alzina,  SES Cristòfol Colom i SES Comas i Sola). Ofereix estades en empreses a l’alumnat de 14 a 16 anys en risc d’abandonament prematur dels estudis, amb l’objectiu de treballar les competències bàsiques relacionades amb el món laboral, aprofitant les possibilitats que ofereixen els equipaments i petites empreses del districte, amb les que s’han establert acords de col·laboració. 

Camí escolar, en col·laboració amb L’ Institut d’Educació de Barcelona (IMEB)

Ofereix un itinerari protegit per afavorir la mobilitat autònoma dels nens i nenes. Hi participen un centre de primària, un de primària i secundària i una escola bressol (Mestre Gibert i Camins, Jesús i Maria i escola Bressol El Mar).