You are here

Plans integrals de barris

La Llei de barris neix amb l’objectiu de donar resposta a aquelles àrees o barris de determinats municipis que per raons històriques presenten importants problemes socials i urbanístics de naturalesa diversa, i de dinamitzar econòmicament les àrees amb més necessitats, cohesionar-les socialment i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.