You are here

Promoció econòmica

Al Districte es duen a terme, des dels darrers anys, diverses accions per a la promoció del comerç, el turisme i l'ocupació de Sant Andreu.

Comerç

Pel que fa referència a temes de comerç, des del Districte de Sant Andreu es promou l'associacionisme comercial a través de convenis per fomentar la col·laboració entre les diferents associacions de comerciants i s'afavoreix la participació del món del comerç, a partir del Pla de comerç del Districte. A més, es promou el comerç de proximitat donant suport en totes les activitats de les 8 associacions i eixos comercials i els tres mercats municipals, es reforça la implantació del comerç de qualitat i es defensa el seu valor social. També es garanteix el coneixement i la formació dels comerciants i es reforça la innovació i l’adaptació permanent en el món del comerç, apostant per l’emprenedoria a través de cápsules formatives.
(trobareu més informació sobre el comerç en una pàgina a part de la web)

Turisme

En els darrers anys s'ha elaborat el Pla de turisme del Districte, seguint les pautes del Pla de turisme de Barcelona, amb la participació del teixit associatiu dels barris i s'han identificat 33 punts turístics del Districte.

A partir del Pla de turisme, s'ha creat un plànol turístic del districte amb 4 itineraris per a visitar-lo:

  • Nucli antic de Sant Andreu de Palomar
  • Patrimoni industrial i arquitectònic
  • Comerços singulars
  • Jardins, parcs i vies d’aigua


També s'han realitzat estudis de senyalització turística de vianants de tots els barris i s'ha adequat el centre d’interpretació dels Tres Tombs de Sant Andreu.

Ocupació

Pel que fa a l'ocupació, des del Districte de Sant Andreu fa temps que existeix un projecte de microcrèdits i que hi ha en marxa dispositius de suport a la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials als barris de Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella. 

A més, s’ha rebut al Districte quatre persones de plans d’ocupació de Treball als barris i nou persones de Treball Mixt i Formació.