Esteu aquí

Educació. Pla d’educació per a l’èxit escolar 2014-2016

Un dels objectius prioritaris del districte de Sant Martí és el d'oferir l'accés a una educació de qualitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats.