Esteu aquí

Carlota Falgueras Marsal

Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

    Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".