Esteu aquí

Comencen els treballs per rehabilitar les façanes de Can Felipa

dt., 04/07/2017 - 14:46

 

Aquesta actuació forma part de l’estudi realitzat per l’Ajuntament amb l’objectiu de preservar el patrimoni industrial del Poblenou.

La rehabilitació de les façanes de l’edifici de Can Felipa té per objecte resoldre les patologies i humitats existents. Els treballs consistiran principalment a repicar, sanejar i reconstruir les parts malmeses. També s’actuarà sobre la impermeabilització de les cobertes.

Durant l’execució de les obres, l’activitat del Centre Cívic i del Centre Esportiu es desenvoluparan amb normalitat.

Can Felipa és un dels vuit edificis del Poblenou que cal rehabilitar de manera urgent, segons s’ha conclòs en l’estudi elaborat per la Comissió de Patrimoni Industrial del Poblenou que estableix una prioritat en les actuacions dels 158 edificis catalogats.

 

Can Felipa: de l’edifici industrial a l’espai d’equipaments

Les referències trobades sobre l’edifici històric de Can Felipa daten la seva construcció al voltant de mitjans del segle XIX. El primer propietari va ser Felipe Ferrando que va destinar l’edifici industrial per al blanqueig de teixits.

L’immoble va patir diverses ampliacions promogudes pels seus segons propietaris, la família Vila, que va adquirir l’edifici l’any 1877 i el va explotar dins del ram tèxtil. El 1913 era una de les empreses més importants del “ram de l’aigua”, ocupant el número 32 a la llista de contribuents del sector.

L’any 1955, la família Vila va fundar la firma Catex i va realitzar una nova ampliació de Can Felipa. L’objecte de la nova empresa era la manipulació de tota classe de fibres, fabricació de teixits i el desenvolupament de la indústria de blanqueig, tint i estampat.

Durant gran part del segle XX, la fàbrica va funcionar gràcies a la feina desenvolupada per més de 700 treballadors. L’any 1974, va començar una greu crisi que va durar fins al 1978, quan es va produir el tancament definitiu de la fàbrica.

Les reivindicacions veïnals van impedir l’enderroc de la fàbrica i van promoure la reutilització l’edifici per a serveis col·lectius. Des de 1991, és un important equipament del barri del Poblenou.

L’última reforma, realitzada entre els anys 1984 i 1991, va ser dirigida per l’Arquitecte Josep Lluís Mateo amb la col·laboració de Jaume Avellaneda, Antonio Montes i Vicente Guallart.

 

Els tres espais de Can Felipa

El complex edificat està totalment aïllat i es divideix en tres volums diferenciats:

Edifici històric: espai principal reconvertit en equipament municipal, catalogat amb un nivell de protecció C (Bé d’Interès Urbanístic) segons el catàleg de Patrimoni Històric.

Nucli de comunicació vertical exterior: edificació annexa on es troben l’escala i ascensor. La seva estructura és metàl·lica i es connecta amb l’edifici principal mitjançant unes passarel·les.

Edifici annex de la piscina: edificació d’una planta sobre rasant que realitza el cobriment de la piscina interior.

 

Proposta de rehabilitació

Les façanes seran netejades eliminant la pintura actual i els fongs en les zones afectades. Posteriorment, es repicarà el revestiment i es reconstruiran les zones que estiguin deteriorades. També es tractaran les humitats.

Tanmateix, es reconstruiran les cobertes tant de l’edifici històric com del nucli de comunicacions.

Un cop reconstruïdes les parts afectades de la façana, s’aplicarà un tractament per homogeneïtzar la superfície amb sistemes d’alta durabilitat, distribuint bé la pintura.

Les finestres de fusta seran substituïdes per unes noves finestres d’alumini. Cal indicar que, tant els vidres de gran format del nucli de comunicacions com el conjunt de passarel·les de comunicació, es substituiran per tancaments vidrats de mur cortina.

Els elements estructurals de l’edifici històric i del nucli de comunicació es troben en bon estat. S’ha projectat la neteja i passivat (tractament antioxidant) dels elements metàl·lics amb indicis d’oxidació per millorar les característiques d’aquests i evitar una degradació major.

Un punt de l’edifici històric amb repercussió estructural és l’ampliació de la planta quarta del cos sortint al carrer Camí Antic de València per recuperar l’element originari. Aquesta ampliació comporta una adequació de l’estructura de coberta per mantenir l’ortogonalitat de l’element en l’última planta.

Per últim, s’ha projectat l’execució d’una escala de manteniment des del vestíbul de planta primera fins a la coberta de planta baixa del nucli de comunicacions.