Esteu aquí

El carrer Bolívia es transforma en un nou eix de vianants

dt., 04/07/2017 - 11:44

 

Comencen les obres d’urbanització del tram entre els carrers Selva de mar i Fluvià.

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres del projecte d’obertura i urbanització del carrer Bolívia, al barri de Provençals del Poblenou, entre els carrers Selva de Mar i Fluvià. Es tracta d’un tram de 265 metres de longitud i 20 metres d’amplada que es convertirà en un nou eix amb prioritat per als vianants, amb una superfície aproximada de 5.500 metres quadrats.

Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de 15 mesos.

La  remodelació de Bolívia s’ha iniciat aquests dies amb l’enderroc d’unes edificacions per permetre l’obertura del carrer fins a Selva de Mar. En aquesta fase, també s’enderrocarà el mur que tanca part de la nau de l’antiga fàbrica Tallada i Lora, que està en mal estat i podria col·lapsar. D’aquesta nau, se’n conservarà una part i la xemeneia, que passarà a formar part del conjunt de patrimoni fabril. Les accions es desenvoluparan seguint les instruccions de l’especialista en patrimoni industrial del Poblenou, Antoni Vilanova.

El nou espai urbanitzat, dissenyat amb plataforma única, tindrà una part central destinada al trànsit de vehicles, a baixa velocitat, i un paviment clàssic de panot de flors pel pas dels vianants, en el que també s’ubicarà l’arbrat i el mobiliari. El nou carrer respectarà part de la vegetació i n’introduirà de nova.

 

També s’aprofitarà per renovar en profunditat les xarxes de serveis, les instal·lacions de recollida de residus, la senyalització viària, les instal·lacions de recollida d’aigües pluvials i el mobiliari urbà. Així doncs, durant l’obra s’executarà un nou col·lector que substituirà els antics i es desenvoluparan noves escomeses per a futures edificacions.

El sistema de drenatge que s’implantarà serà sostenible, ja que recollirà l’aigua de pluja a les zones verdes per infiltrar-la i aprofitar-la, tot afavorint el desenvolupament de les plantacions.

Pel que fa al mobiliari i la senyalització, a banda de retirar els tòtems publicitaris, la intervenció preveu ubicar papereres, aparcaments de bicicletes, cadires i bancs, senyalització viària horitzontal i vertical, així com punts d’il·luminació situats a la banda mar del carrer.

La urbanització preveu també col·locar una llamborda especial i diferent, de ceràmica, per destacar el traçat que tenia en aquest tram el Rec Comtal.

El cost d’aquest projecte se situa al voltant dels 3,4 milions d’euros.