Esteu aquí

Aturades les obres d'un edifici del Clot per protegir-ne els drets dels llogaters

dilluns, febrer 5, 2018 - 20:20

L’Ajuntament de Barcelona ha aturat en els darrers dies les obres en dos edificis de la ciutat, un al barri del Clot i un altre al Poble-Sec per haver vulnerat els  drets dels llogaters. 

En tots dos casos, tant a l’edifici de Sant Martí com el de Sants Montjuïc, es va detectar que els promotors dels projectes -fons d’inversions i societats immobiliàries- van realitzar reformes integrals sense tramitar la corresponent llicència d’obres. “Hem d’actuar amb la màxima duresa, estem totalment en contra d’aquestes intervencions abusives i il·legals que actuen a la ciutat sense escrúpols i sense tenir en compte què és el que marquen les lleis” ha afirmat Josep Maria Montaner, regidor d’Habitatge i Rehabilitació.

El cas del Clot

Es va descobrir fa uns dies que la societat Sort Bwok SL, propietària de l’edifici del carrer Consell de Cent 609, al districte de Sant Martí, havia estat realitzant una remodelació de l’edifici de caire integral i, fins i tot, havia incrementat la volumetria sense haver sol·licitat la llicència corresponent.

El Districte va detectar l’incompliment de la normativa perquè en aquesta adreça s’havien tramitat només 2 comunicats i 4 assabentats, i fa uns dies es va sol·licitar una llicència de divisió horitzontal, per tal de poder comercialitzar els pisos de manera individual. Va ser en aquell moment quan els serveis tècnics van inspeccionar les obres i van descobrir que el que s’havia realitzat estava fora de normativa i a més a més s’havia realitzat sense la llicència d’obra major que pertocava. Per aquest motiu no només es van suspendre els treballs que encara s’estaven fent a l’immoble sinó que a més a més es va precintar l’edifici i s’iniciarà un procediment sancionador.

El precinte només s’aixecarà quan la societat legalitzi les obres realitzades, mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud de llicència d’obra major, i procedeixi a l’enderroc de tots els volums que s’han afegit de més durant els treballs, i que estan per sobre del que permet la normativa en aquesta finca.

Canvis en les sol·licituds de llicències per protegir les famílies llogateres

Per tal de donar més garanties als drets de les famílies llogateres es vigilarà molt atentament que les obres que es desenvolupin en els edificis siguin ajustades al tipus de llicència o de permís que es tramita per fer-les. A partir d’ara cal incorporar una declaració responsable signada pels propietaris de la finca. Aquesta declaració responsable recollirà el compliment dels drets i obligacions pertinents envers els llogaters respecte el seu reallotjament i retorn, si estan dins dels supòsits recollits en la normativa.

 

 

 

 

 

 

Més informació