Esteu aquí

Com funciona la T-Verda, la targeta de viatge més ecològica

diumenge, novembre 5, 2017 - 13:49

 

Aquest títol de transport, destinat a propietaris que desballestin els seus vehicles, permet fer viatges il·limitats durant 3 anys

La T-Verda s’afegeix a la gamma de títols amb què es pot viatjar per les xarxes de metro i autobús, i permet utilitzar-los de forma il·limitada i gratuïta dins de les 6 zones tarifàries de l’ATM a partir de la zona tarifària 1.

Té la forma d’un títol de transport personal que permet al seu titular fer viatges il·limitats i gratuïts durant tres anys al metro, l’autobús, el tramvia, els Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Ha d’anar acompanyada del DNI/NIE original.

Segons l’AMB, els que titulars d’un
vehicle de gasolina s’estalvien 4.000 euros l’any,
els d’un dièsel 3.750, i els d’una moto 1.350.

La iniciativa potencia una mobilitat més sostenible minimitzant el trànsit rodat i l’ocupació de l’espai públic, i conseqüentement, millora la qualitat de l’aire.

Quins requisits s’han de complir per obtenir-la ?

Ser major d’edat, estar empadronat en algun dels gairebé 300 municipis de l’àmbit ATM (vegeu planell a l’enllaç de l’espai ‘Més informació’) i haver-hi pagat l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Un altre requisit és acreditar el desballestament d’un vehicle contaminant sense etiqueta ambiental del qual se’n sigui titular. No s’ha d’haver adquirit cap vehicle durant els sis mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, ni durant els tres anys posteriors (ni tan sols els catalogats com a zero contaminants).

Qualsevol vehicle desballestat dona dret a una T-Verda?

Només els turismes de gasolina o gas matriculats abans del 2000, o dièsel abans del 2006. També les motocicletes matriculades abans del juliol del 2004, i els ciclomotors d’abans del 17 de juny del 2002. El titular de la T-Verda serà el mateix que el del vehicle desballestat.

Es pot cedir la T-Verda?

Encara que sigui un títol intransferible, es pot cedir una única vegada a qualsevol membre de la unitat familiar (ha de ser cònjuge o fill menor de 18 anys). Ni el sol·licitant ni el beneficiari de la targeta poden comprar un vehicle en els tres anys posteriors a l’adquisició de la targeta. En cas de cessió, tots dos han de complir l’ordenança.

Quins tràmits s’han de fer per sol·licitar-la?

La tramitació és de franc, i es pot fer al telèfon gratuït 900 70 00 77 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h), i al web de l’AMB (vegeu enllaços relacionats a l’espai ‘Més informació’). Des de la resta de l’àmbit ATM la tramitació es pot fer als centres d’atenció de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU).

Encara que la vigència de l’abonament sigui de tres anys, cada any es renova el certificat per ratificar que no s’ha adquirit cap nou vehicle.

L’abonament arriba a casa del titular per correu certificat en un termini d’entre un i dos mesos. La mesura no té una data de finalització.