Esteu aquí

El Consell del Districte presenta el Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí

dijous, març 8, 2018 - 19:35

 

També s’hi va aprovar la possibilitat de consultar a la ciutadana al Districte sobre les modificacions del planejament vigent amb l’objectiu d’incrementar el volum d’habitatge públic

En la sessió plenària de març del Consell de Districte de Sant Martí l’equip de govern va presentar el Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte de Sant Martí fins al 2021. Exposat pel conseller Jordi Martín, del nou Pla hi va destacar la manera en com s’ha dut a terme, ‘exemple de bona governança a l’Ajuntament’, en què hi han pres part associacions sense afany de lucre i d’economia col·laborativa i sostenible i que ‘ha servit per detectar les dinàmiques a revertir, com ara l’atur i les desigualtats, i les potencialitats que tenim als barris‘. El pla és un full de ruta que s’estructura en 9 línies i 47 mesures que abasten el desenvolupament econòmic i la inclusió social, sempre amb perspectiva de gènere.

En el seu informe, el regidor Josep Maria Montaner, que va començar la seva intervenció amb una referència a les dificultats que crea el marc global actual al país en el desenvolupament d’alguns projectes concrets de Sant Martí, va destacar el lliurament de claus d’habitatges tutelats a Ca l’Isidret i l’obertura de l’Espai Pere Calafell, cridat a convertir-se en un nou punt de centralitat cultural al barri.

En el camp urbanístic, va destacar la represa de les obres dels túnels de Glòries i del parc de la Canòpia, així com la remodelació del primer tram de la Meridiana i de les reformes del Port Olímpic i d’un nou tram del carrer Pere IV, entre d’altres. En el camp de la cultura, el regidor va fer un especial esment de l’èxit de convocatòria del festival Llum BCN Poblenou i de les propostes de Barcelona Districte Cultural, així com l’edició que ara comença de la Mostra d’Audiovisuals de Muntanya, una de les propostes més idiosincràtiques de Sant Martí i que més situen els barris del districte a nivell nacional.

El regidor va acabar la seva intervenció fent esment de l’estat en què es troben diferents processos de participació, entre els quals destaquen el ‘Repensem el 22@’, el de Palo Alto que tot just ara comença, i el de replantejament de la plaça Sant Bernat Calbó, que aviat presentarà les seves conclusions.

Els grups proposen, el plenari disposa

En la part d’impuls i control, els grups que formen el plenari del Consell del Districte van aprovar les següents proposicions:

Impuls d’un pla de xoc per a la zona del Fòrum, especialment en relació als usos i la urbanització definitiva del seu entorn, presentada pel grup de PDeCAT (vot favorable d’ERC-AM, Cs, PP i CUP-PA, vot en contra de BComú-E, i abstenció de PSC-CP).

Realització d’un estudi sobre les places d’aparcament lliure als barris i presentar-lo en el Consell del Districte en un període inferior a sis mesos, presentada pel grup d’ERC-AM (vot favorable de BComú-E, PDeCAT, PSC-CP, PP i CUP-PA, i abstenció de Cs).

Signatura d’un compromís per la reforma de la Meridiana en la seva totalitat, de Ciutat Meridiana a Glòries, en un termini de tres mesos, presentada pel grup del PSC-CP (per unanimitat).

Realització d’un Pla d’Usos per al Clot i el Camp de l’Arpa, bé inclos en un pla general de districte, o bé de manera específica per a aquests barris, presentada pel grup de CUP-PA (vot favorable de BComú-E, ERC-AM i Cs, vot en contra de PSC-CP i PP, i abstenció de PDeCAT i Cs).

Igualment, es va rebutjar la proposta presentada pel grup de Cs de convocar un Consell de Districte extraordinari sobre mobilitat (amb els vots en contra de BComú-e, PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP i CUP-PA), i la presentada pel grup del PP de crear una comissió sectorial de millora de la convivència ciutadana (amb els vots en contra de BComú-e, ERC-AM, PSC-CP i CUP-PA).

També es van acceptar els precs de PDeCAT de fer el tancament de la zona perimetral de les comunitats de Sancho de Ávila 19 i 27 i Pamplona, 117, així com el del d’ERC-AM de dur a terme una campanya de tinença responsable de gossos.

Es va rebutjar el prec de PDeCAT d’augmentar el pressupost del Pla de Barris al Besòs i el Maresme, el de Cs d’incrementar la neteja i la vegetació de les pistes de petanca del c. Menorca, i el de CUP-PA de recuperar la totalitat de l’àmbit públic de Palo Alto.

 

L’organització, i la institució

A l’inici de la sessió plenària es va donar compte de les adjudicacions de contractes per procediment obert i de contractes menors amb publicitat des de novembre a gener, i es va posposar la presentació de l’informe sobre el tancament de pressupost 2017 i d’inversions 2018. En paral·lel, es va informar favorablement sobre el Pla de Millora Urbana que afecta el front del c. Pujades 150.

D’altra banda, en finalitzar el plenari es van llegir una declaració institucional signada pels grups de BComú-E, PDeCAT, ERC-AM, PSC-CP i CUP-PA sobre el dia 8 de març, Dia de les Dones.