Esteu aquí

Manifest del Consell Escolar Municipal del Districte de Sant Martí

dimecres, gener 3, 2018 - 19:19

 

El Consell Escolar Municipal del Districte de Sant Martí, davant del fets succeïts el passat 1 d’octubre i la situació política actual,

MANIFESTA

La seva condemna als actes de violència indiscriminada per part de les forces de seguretat de l’Estat que es van viure el passat 1 d’octubre i que van provocar destrosses materials, així com danys físics i emocionals a molts ciutadans i ciutadanes que volien exercir el seu dret a vot.

Mostrem en especial el nostre suport a la comunitat educativa dels centres afectats i, molt especialment, a l’escola Els Horts del barri de la Verneda, agraint la solidaritat del veïnat i el seu esforç per recuperar la normalitat de la vida quotidiana.

Defensem que els centres educatius són, i han de continuar sent, espais de convivència i acollida en totes les circumstancies, sense vulnerar el sentit de seguretat, protecció i confiança dels infants.

Rebutgem les falses acusacions d’adoctrinament i la campanya de desprestigi contra el sistema educatiu a Catalunya. Defensem el pensament crític i el diàleg en els centres escolars, partint de valors fortament arrelats de pau, convivència, respecte i democràcia.

Defensem el sistema educatiu català, rebutjant els judicis o meres suposicions d’adoctrinament i sectarisme no provades, reconeixem que el seu model d’immersió lingüística ha acollit, tant en les escoles del nostre districte com d’arreu del país, alumnat procedent de tot el món d’una forma inclusiva, factor que ha sigut essencial per afavorir la cohesió i concòrdia social.

Donem el nostre suport a la feina del professorat i de totes les persones que treballen en els centres educatius del nostre districte i la nostra ciutat, ja que desenvolupen les seves tasques educatives amb un alt grau de professionalitat, dedicació, compromís i respecte, contribuint al creixement personal i maduració de l’alumnat.

Reivindiquem que els nostres centres són, i han de continuar sent, espais d’ensenyament i aprenentatge de valors democràtics i cívics, que fomentin el respecte a la diversitat, a la pluralitat, l’esperit crític, l’autonomia personal i el valor de la veritat.

Consell Escolar Municipal del Districte de Sant Martí
13 de desembre de 2017