Esteu aquí

Milloren a Sant Martí els índexs de renda familiar i ocupació

dimecres, agost 16, 2017 - 12:06

 

Sant Martí és el districte de Barcelona on es van formalitzar més contractes de compravenda d’immobles durant el 2016.

El Departament d’Estudis de l’Ajuntament de Barcelona ha publicat l’actualització de l’Observatori de la ciutat amb dades bàsiques dels districtes i dels barris. Consisteix en un recull de desenes d’indicadors estadístics i d’opinió, estructurats entorn d’àmbits com la població, l’activitat econòmica, el treball, l’habitatge, els equipaments i els transports.

L’Observatori dels districtes té 162 indicadors i el dels barris, 86 indicadors. En aquest enllaç, hi figuren 83 informes descarregables (10 de districte i 73 de barri), que són una bona eina per analitzar la realitat social de Barcelona a través dels seus diferents àmbits territorials.

A més d’una radiografia de la ciutat actual, els informes permeten copsar l’evolució anual dels diversos indicadors des de l’any 2010.

 

Característiques de la població

Sant Martí és un dels districtes amb l’índex d’envelliment més baix, per darrere del Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi. Tot i la mitjana, la Verneda i la Pau se situa en el rànquing dels 10 barris amb els índexs més alts, ocupant la setena posició. A l’altra banda del llistat, trobem el veïnat de la Vila Olímpica del Poblenou i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, dos dels barris amb els índexs d’envelliment més baixos.

Respecte a la població estrangera, Sant Martí se situa als voltants de la mitjana de Barcelona, amb un percentatge del 15,4% de veïnat estranger sobre el total del districte. El Besòs i el Maresme i el Parc i la Llacuna del Poblenou apareixen en el llistat dels barris amb més població estrangera: 24,6% i 20,2% respectivament.

 

Mercat immobiliari

Durant el 2016, es van formalitzar a Sant Martí un total de 2.363 contractes de compravenda d’immobles, situant el districte al primer lloc del rànquing de la ciutat. El Clot va ser el barri amb més compravendes registrades, 599 durant l’any passat. Al Camp de l’Arpa del Clot, s’hi van formalitzar 529 contractes de compravenda. Els barris on es van enregistrar menys operacions van ser Provençals del Poblenou i la Vila Olímpica del Poblenou (26 i 13 compravendes durant el 2016, respectivament).

Pel que fa al mercat de lloguer, Sant Martí es va convertir en el segon districte on es van realitzar més contractes, per darrere de l’Eixample, amb un total de 4.510. El preu del lloguer es va situar lleugerament per sota de la mitjana de la ciutat: 11,7 € / m² / mes (la mitjana va ser de 12,2 €).

La Vila Olímpica del Poblenou és el segon barri de la ciutat amb el preu del lloguer més alt, per darrere de la Barceloneta. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou està entre els 10 barris més cars, ocupant la novena posició del rànquing.

 

Renda familiar i població activa

Segons dades recollides durant l’any 2015, l’Índex de Renda Familiar disponible a Sant Martí (86,5) se situa per sota de la mitjana de la ciutat (100). Si comparem aquesta dada amb l’índex registrat el 2012 (79,6), observem una millora de gairebé 7 punts. Els barris del districte amb les rendes més altes són la Vila Olímpica del Poblenou i Diagonal Mar i el Front Marítim (150,5 i 162,5, respectivament).

Durant l’any 2016, la ciutat de Barcelona va registrar un atur del 7,5%. Sant Martí se situa per sobre del percentatge, amb el 8,2%. Des de l’any 2012, el nombre d’aturats al districte s’ha reduït en més de 5.000 persones. El Besòs i el Maresme és el barri del districte amb més població activa sense contracte de treball: un 10,8%.

 

Àmbit educatiu

L’Observatori de Barcelona ha enregistrat un percentatge del 30% de població amb estudis universitaris. Sant Martí se situa lleugerament per sota d’aquesta xifra, donat que el 24,8% del veïnat té estudis superiors.

La Vila Olímpica del Poblenou encapçala el rànquing de barris amb més percentatge de població amb estudis universitaris, amb un 52,4%. A l’altra banda del llistat, se situa el Besòs i el Maresme, el barri del districte amb menys població amb estudis superiors (un 10,4% del total).

 

Altres dades sobre la ciutat de Barcelona

Alguns dels indicadors analitzats per l’Observatori mostren la diversitat interna que hi ha a la ciutat.

Montbau, per exemple, és el barri amb un índex d’envelliment més alt (261). Quadruplica amb escreix el de Torre Baró (63), que és el que té la població més jove. El barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera és el que percentualment té més persones grans que viuen soles (34%), mentre que Vallbona (13%) és el que menys.

Pel que fa a les diferències en el mercat de treball, la Marina del Prat Vermell – Zona Franca és el que té més aturats sobre el total de la població activa (16-64 anys), per sobre del 16%, mentre que Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes es troba a l’altre extrem, amb una taxa de només el 3%.

Respecte als indicadors d’habitatge, la Vila de Gràcia és el barri amb més contractes de lloguer; 2.191 l’any 2016 mentre que la Marina del Prat Vermell – Zona Franca és el que menys en va signar, 10 en total. El Clot és el barri amb més compravendes registrades, 599 durant l’any passat, però a Can Peguera només se’n van registrar 3.