Esteu aquí

Primera enquesta als nois i a les noies sobre el seu benestar

dissabte, maig 13, 2017 - 22:34

 

Gairebé 4000 joves han expressat la seva opinió sobre qüestions bàsiques de la seva vida, com la família, les amistats, l’escola o el barri

Amb l’objectiu de donar veu als nois de 10 a 12 anys i d’obtenir dades inèdites i rellevants que permetin formular propostes de política local per millorar el benestar de la infància a la ciutat, s’ha posat en marxa el projecte “Benestar subjectiu de la infància a Barcelona. Parlen els nois i noies: satisfaccions, percepcions i expectatives“.

La primera fase ha consistit en una enquesta realitzada a 3.970 alumnes de 52 escoles. A la tardor se’n contrastaran els resultats amb els nois i es recolliran les propostes que plategin per millorar el benestar de la infància i l’adolescència.

El projecte reconeix, per primera vegada, els infants i adolescents com a ciutadans de ple dret amb punts de vista propis. La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha assegurat en aquest sentit: “Necessitem comptar amb la participació directa dels nois i noies per fer les millors polítiques públiques d’infància.” L’enquesta els interroga sobre qüestions bàsiques de la seva vida, com la família, les amistats, l’escola o el barri on viuen per conèixer-ne de primera mà les opinions, percepcions i expectatives en relació amb el seu benestar.

Ortiz ha afegit que els infants són un bon indicador de la qualitat de vida en una ciutat: “Si ells són feliços i tenen les mateixes oportunitats de gaudir de l’espai públic, de créixer, de formar-se o desenvolupar-se en plenitud, és que estem construint una ciutat de drets i de benestar, saludable, amable, acollidora per a tothom.

Aquest projecte suposa un gir important en la forma de recollir dades sobre la infància i l’adolescència, ja que fins ara la informació s’extreia d’enquestes a les famílies i no es consultava directament els nois. Tampoc no s’havien fet mai abans un debat sobre els resultats amb els participants ni una interpretació conjunta.

A més, les dades obtingudes seran homologables internacionalment, ja que per elaborar el qüestionari s’ha partit de l’enquesta internacional Children’s Worlds, cosa que permetrà comparar els resultats amb els de més de trenta països.

El projecte de recerca està liderat per l’Institut Infància i Adolescència, un consorci públic adscrit a l’Ajuntament que acompanya els ens locals en el seu paper de garants dels drets dels infants i els adolescents. També hi col·laboren el Consorci d’Educació de Barcelona, representants de la direcció de centres de primària i de l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida, de la Universitat de Girona.

*

Som joves, a Sant Martí