Esteu aquí

Protocol de col·laboració amb l'ATM pel tramvia connectat

dimarts, març 13, 2018 - 12:11

La proposta per connectar el tramvia determina que l’Ajuntament executaria la urbanització de la Diagonal i les Glòries, i l’Àrea de Transports Metropolitans (ATM) assumiria la construcció de la infraestructura, la instal·lació dels sistemes i l’avantprojecte d’explotació.

 

El 23 de març es votarà al Plenari municipal la proposta per iniciar la connexió tramviària amb un primer tram entre les Glòries i Verdaguer. “Fins a aquesta data tenim temps de treballar la proposta amb els grups municipals. Un projecte de ciutat que fa massa que espera i que el veïnat ens està demanant” ha afirmat Janet Sanz, regidora d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

L’ampliació de la xarxa del tramvia entre la plaça de les Glòries i Verdaguer connectaria aquests dos punts de la ciutat en set minuts, la meitat de temps que ara en transport públic, i suposaria un increment de passatgers en la xarxa tramviària del 58%, amb 18.300 nous usuaris.

A més, amb tres noves parades i més connexions amb metro i bus, milloraria l’oferta de transport públic en aquesta zona de l’Eixample i les connexions amb tota la ciutat i l’àrea metropolitana.

Urbanització de l’espai i construcció de la xarxa

El protocol de col·laboració estableix que l’Ajuntament s’encarregaria de la urbanització de l’avinguda Diagonal per adaptar-la a la instal·lació del tramvia i remodelar-la amb més espai per als vianants, més verd urbà i millores en els carrils bici, i de la urbanització de l’àmbit del tramvia del futur parc de les Glòries per integrar el nou intercanviador tramviari en un gran espai adequat dins de la plaça.

A més, el desdoblament del col·lector de l’avinguda Diagonal, que ha de millorar la conducció de recollida d’aigües residuals i el sistema de clavegueram i ha d’ampliar-ne la capacitat de desguàs, també seria responsabilitat municipal.

L’Àrea de Transports Metropolitans, per la seva banda, s’encarregaria de la construcció de la infraestructura tramviària amb criteris per garantir una integració adequada a l’espai urbà, la promoció d’ús del transport públic i l’increment dels espais verds.

La instal·lació de sistemes per operar els tramvies en condicions de seguretat i bon funcionament, a més de l’avantprojecte d’explotació del servei per garantir la integració i coordinació correctes amb la xarxa actual de tramvia també dependrien de l’ATM.

Finançament públic per a una gestió pública

Les dues parts han remarcat la seva voluntat que la gestió de tota la xarxa tramviària sigui 100% pública quan acabin les concessions actuals l’any 2032. Per assolir-ho, es finançaran amb inversió pública totes les actuacions per executar la primera fase de la connexió tramviària i evitar així noves concessions.

La urbanització de la Diagonal i les Glòries aniria a càrrec de l’Ajuntament, que també assumiria inicialment la inversió de la infraestructura, els sistemes i l’avantprojecte d’explotació, en espera de concretar amb l’ATM el mecanisme de rescabalament d’aquesta inversió.

A més, el protocol estableix que els beneficis que derivin de l’increment de la demanda que es preveu amb aquest nou tram de tramvia han de recaure en el sector públic, i estableix que l’ATM ha de prendre mesures per garantir-ho.

Calendari

El protocol de col·laboració arriba després d’un intens anàlisi i debat a la comissió d’estudi per a la connectivitat del transport públic a l’avinguda Diagonal, en què durant vuit mesos s’han treballat diversos estudis i informes sobre la connexió tramviària, i dona resposta a les peticions d’informació dels grups municipals i a les demandes expressades per alguns dels grups en el marc de la comissió d’estudi, amb l’objectiu d’arribar al màxim consens possible.

 

La proposta es dictaminarà en la Comissió d’Ecologia Urbanisme i Mobilitat de dimecres, 14 de març, abans d’arribar al Plenari el dia 23, en què es debatrà i es votarà.

 

Més informació