Esteu aquí

Comissió de Govern del Districte

La Comissió de Govern del Districte és l'òrgan executiu que assisteix el regidor o la regidora del Districte. 

Està formada per: 

•    El regidor o la regidora de Districte.
•    Cinc consellers i conselleres.

Es reuneix una vegada al mes de manera ordinària.

 

Membres

 • Josep Maria Montaner Martorell

  Regidor del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Regidor del Districte de Sant Martí , Regidor d'Habitatge

  Josep Maria Montaner Martorell

  Regidor del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Regidor del Districte de Sant Martí , Regidor d'Habitatge

  + -
 • Francesc Carmona Pontaque

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Francesc Carmona Pontaque

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Marc Andreu Acebal

  Conseller tècnic del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

  Marc Andreu Acebal

  Conseller tècnic del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

  + -
 • Montserrat Barnils i Santanach

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Consellera del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Montserrat Barnils i Santanach

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Consellera del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Eva Campos Paladio

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Eva Campos Paladio

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Carlota Falgueras Marsal

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Carlota Falgueras Marsal

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Jordi Martín López

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Jordi Martín López

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Jordi Marzo Fitó

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Jordi Marzo Fitó

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -